x
x

Post-mortem dijagnoza dijabetes melitusa i njegovih komplikacija

  05.12.2015.

U CMJ-u je objavljen pregled literature o klasičnim i novim biokemijskih parametrima koji se mogu koristiti u forenzičkoj praksi za utvrđivanje poremećaja u metabolizmu glukoze te o tradicionalnim i alternativnim uzorcima koji se mogu prikupiti i analizirati u svrhu utvrđivanja akutnih komplikacija šećerne bolesti kao uzroka smrti.

Post-mortem dijagnoza dijabetes melitusa i njegovih komplikacija

Šećerna bolest glavni je uzrok smrti diljem svijeta, a dijabetička ketoacidoza najčešći je uzrok smrti djece i adolescenta sa šećernom bolesti tipa 1. Akutne komplikacije šećerne bolesti mogu se teško potvrditi kao uzrok smrti zbog nedostatka karakterističnih makroskopskih i mikroskopskih nalaza.

Kao izvor korisnih informacija za određivanje uzroka smrti i dopuna post-mortem analizi može poslužiti biokemijska analiza, koja uključuje određivanje glukoze u staklovini, β -hidroksibutirata u krvi (ili alternativnom uzorku) i glikoziliranog hemoglobina u krvi, čak i kod leševa s uznapredovalim promjenama uzrokovanim raspadanjem.

U ovom članku napravili smo pregled literature o klasičnim i novim biokemijskih parametrima koji se mogu koristiti u forenzičkoj praksi za utvrđivanje poremećaja u metabolizmu glukoze. Također smo napravili pregled literature o tradicionalnim i alternativnim uzorcima koji se mogu prikupiti i analizirati u svrhu utvrđivanja akutnih komplikacija šećerne bolesti kao uzroka smrti.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROPlivit C 1000 PlusOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: