x
x

EKG nije dobra metoda probira bolesnika s niskim rizikom za koronarnu bolest

  04.08.2012.

Asimptomatskim odraslim osobama s niskim rizikom za koronarnu bolest ne treba raditi probir na koronarnu bolest snimanjem EKG-a u mirovanju i ergometrijom, objavila je Američka služba za prevenciju (U.S. Preventive Services Task Force) u časopisu Annals of Internal Medicine.

EKG nije dobra metoda probira bolesnika s niskim rizikom za koronarnu bolest

Dokazi su bili nedostatni kako bi se preporučio probir u bolesnika s većim rizikom.

Snimanje EKG-a ne pruža bolju stratifikaciju rizika u odnosu na konvencionalne faktore rizika kao što su pretilost, hipertenzija i lipodistrofija u osoba s niskim rizikom za koronarnu bolest, zaključila je služba za prevenciju. Za sve rizične kategorije, probir rizičnih bolesnika snimanjem EKG-a može dovesti do nepotrebnih procedura i liječenja.

Stručnjaci su istaknuli Framinghamski kalkulator rizika kao najbolji alat za određivanje faktora rizika.

VEZANI SADRŽAJ > <