x
x

Aortokoronarno premoštenje - metoda izbora za bolesnike s dijabetesom

  06.11.2012.

Aortokoronarno premoštenje (coronary artery bypass graft CABG) je učinkovitija metoda od perkutane koronarne intervenciije (PCI) sa stentovima koji ispuštaju lijek (Drug-eluting stents, DES) u bolesnika s dijabetesom i bolešću srca, prezentirano je na simpoziju Američkog kardiološkog društva i objavljeno u časopisu New England Journal of Medicine.

Aortokoronarno premoštenje - metoda izbora za bolesnike s dijabetesom

U istraživanje je uključeno 1900 bolesnika s dijabetesom i bolestima krvnih žila koji su randomizirani u dvije skupine: skupinu s perkutanom koronarnom intervencijom sa stentovima koji otpuštaju lijek (PCI sa DES) ili u skupinu s aortokoronarnim premoštenjem (CABG).

Nakon četverogodišnjeg praćenja prvi ishod istraživanja, smrtnost od nefatalnog infarkta miokarda i nefatalnog cerebralnog inzulta, bila je veća u skupini s PCI (petogodišnje praćenje je 27% u PCI grupi u odnosu na 19% u CABG grupi). Preciznije, smrtni ishod zbog bilo kojeg uzroka i infarkta miokarda javljali su se češće uz PCI, a moždani udar uz CABG.

Rezultati studije će pomoći i liječnicima i bolesnicima u donošen ju odluke o daljnjem liječenju.

U zaključku se ističe da je u bolesnika s dijabetesom i uznapredovalom koronarnom bolešću, superiornija metoda liječenja CABG u odnosu na PCI metodu jer značajno smanjuje smrtnost i nastanak infarkta miokarda, ali češće dovodi do inzulta.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidAndol PROMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: