x
x

Alternativne mjere evaluacije urinarnih infekcija

  03.08.2011.

Pomoću međunarodne klasifikacije bolesti (ICD-9 - engleska kratica) istraživači su vrednovali pouzdanost dijagnoze urinarnih infekcija u djece i to na temelju podataka pet dječjih bolnica u SAD-u.

Alternativne mjere evaluacije urinarnih infekcija

Dr. Joel S. Tieder i suradnici s Washingtonskog medicinskog fakulteta pregledali su podatke iz zdravstvenog informacijskog sistema i medicinskih kartona za 833 djece u dobi od 3 dana do 18 godina. Sva djeca su bila primljena u jednu od pet dječjih bolnica u kojima su napravila analizu urina i urinokulturu.

Istraživači su postavili pozitivnu prediktivnu vrijednost za ICD-9 šifru bolesti koristeći se uobičajenim postupkom za dijagnozu urinarne infekcije.

Istraživači su utvrdili da je pozitivna prediktivna vrijednost oko 50% ako se koristi zlatni standard laboratorijski potvrđene urinarne infekcije, ali raste na 85% ako je i klinički potvrđena.

Ako je studija ograničena na grupu pacijenata s glavnom dijagnozom urinarne infekcije koja je laboratorijski potvrđena, pozitivna prediktivna vrijednost je 61,2%, a i klinički potvrđena (93,2%).

Zaključeno je da kodovi korišteni u ovom istraživanju mogu poslužiti kao mjera točnosti postavljanja dijagnoze urinarnih infekcija.

Studija ima nekoliko ograničenja koja ističu sami istraživači. Istraživanje je temeljeno samo na administrativnim podacima iz centralne baze podataka i ne može se točno predvidjeti mogu li se koristiti i na ostale opće bolnice. Ujedno su napomenuli da nije provjeravana pouzdanost podataka iz svakog pojedinog centra.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidMaxirinoZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: