x
x

Nove smjernice za intersticijski cistitis i sindrom bolnog mjehura

  Maja Strineka, dr. med.

  11.04.2011.

Bolje razumijevanje intersticijskog cistitisa/sindroma bolnog mjehura (IC/BPS) dovelo je do stvaranja prvih kliničkih smjernica za dijagnosticiranje i liječenje ovog stanja. Smjernice je na svojim stranicama objavila Udruga američkih urologa, a biti će objavljenje i u Journal of Urology.

Nove smjernice za intersticijski cistitis i sindrom bolnog mjehura

IC/BPS pogađa velik broj osoba čija je kvaliteta života uvelike narušena ovim kompliciranim, frustrirajućim stanjem. Simptomi su bol, pritisak i nelagoda u području mjehura, bez znakova infekcije, osjećaj hitnosti i učestalog mokrenja. Ova je grupa pacijenata oduvijek slabo prepoznavana i autori se nadaju da će smjernice pomoći liječnicima u prepoznavanju i liječenju.
Glavne su preporuke:
- prva procjena trebala bi uključivati detaljnu anamnezu, pregled i laboratorij (isključiti kronični prostatitis u muškaraca i hiperaktivni mjehur)
- treba zabilježiti simptome i razinu boli kako bi se mogao pratiti efekt terapije
- cistoskopija i urodinamska procjena potrebne su kod kompliciranijih slučajeva, nisu nužni za dijagnozu
Najbolji terapijski pristup je, međutim, još nejasan. U ovom trenu ne postoji lijek, a kod većine pacijenata svaka terapija ima određeno vrijeme djelovanja. Terapija bi trebala ovisiti o vrsti i jačini simptoma i preferenciji pacijenta. Prvi pristup u terapiji je svakako edukacija. Pacijenti trebaju znati što je normalna funkcija mjehura, koje su prednosti i rizici dostupnih terapija, što znači ova dijagnoza i sl. Jako je važno oslobađanje stresa koji pogoršava simptome. Smjernice su namijenjene kako liječnicima obiteljske medicine tako i specijalistima urolozima i ginekolozima, a donose algoritam terapijskih opcija kao i kirurške opcije za IC/BPS.