x
x

Asimptomatska bakteriurija, liječiti ili ne liječiti?

  02.07.2013.

Asimptomatska bakteriurija (AB) je česta. Premda osobe sa AB imaju veći rizik nastanka simptomatske bakteriurije, liječenje AB ne smanjuje učestalost simptomatske infekcije niti poboljšava ishod.

Asimptomatska bakteriurija, liječiti ili ne liječiti?
Novija istraživanja dokazuju kako liječenje asimptomatske bakteriurije kod mlađih žena, osobito enterokokna, ne samo da nije potrebna, nego može imati preventivnu ulogu u prevenciji rekurentnih infekcija.

„Ne liječiti asimptomatsku bakteriuriju“ može se općenito preporučiti, osobito ne u mlađih žena s rekurentnim urinarnim infekcijama. Naime novija istraživanja dokazuju kako liječenje AB kod mlađih žena, osobito enterokokna AB, ne samo da nije potrebna, nego AB može imati preventivnu ulogu u prevenciji rekurentnih infekcija.

Skrining i liječenje AB nije rutinski preporučeno: za žene u premenopauzi (ne trudnice); žene dijabetičare; starije osobe koje žive u zajednici; starce u domovima; osobe sa ozljedom kralježnice; pacijente sa urinarnim kateterom.

U zaključku, osim za one kojima je liječenje dokazano korisno: za trudnice i prije invazivnih uroloških zahvata, skrining ili liječenje AB se ne preporučuje i potrebno je utjecati da se takva praksa ako u nekoj sredini postoji ukine. Poštivanje ISKRA smjernica o antimikrobnom liječenju i profilaksi infekcija mokraćnog sustava- hrvatske nacionalne smjernice, doprinose globalnoj strategiji borbe protiv zloupotrebe antibiotika.

Ljiljana Betica Radić, Infektološki odjel, Opća bolnica Dubrovnik

Rad prezentiran na 5. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, Opatija, travanj, 2013.