x
x

Izvješće – Pobačaji u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj u 2017.

  29.06.2018.

U ovom izvješću su prikazani i analizirani podaci o pobačajima u Republici Hrvatskoj. Izvor podataka su isključivo bolnice, jer se, prema propisima, svim ženama s pobačajem zdravstvena zaštita pruža u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.

Izvješće – Pobačaji u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj u 2017.

Tijekom 2017. godine prijavljeno je 6145 pobačaja, što predstavlja daljnji pad u broju prijavljenih pobačaja u odnosu na prethodne godine.

Prema pojedinačnim MKB-10 šiframa najveći udio čine legalno inducirani pobačaji (39,32%), ali je njihov broj kroz niz godina značajno smanjen. Oko 60% svih ostalih pobačaja mogli bismo klasificirati u zajedničku podskupinu nenamjernih pobačaja. Među njima je najviše tzv. „ostalih abnormalnih produkata začeća“ (O02) koji čine 32,61% ukupnih pobačaja te „spontanih pobačaja“ (O03) u udjelu od 21,58% u ukupnim pobačajima. Izvanmaternična trudnoća je evidentirana u 4,43% prijavljenih pobačaja, a ostali i nespecificirani pobačaji se prijavljuju sporadično. Više od 80% pobačaja prijavljenih u 2017. godini se dogodilo tijekom prvih 10 tjedana trudnoće, a u 2% pobačaja podatak o tjednima trudnoće nije bio poznat. Nešto više od trećine žena s pobačajem u 2017. godini (38,0%) nije imalo živorođene djece. 

U 2017. godini nije zabilježen niti jedan slučaj smrti od posljedica pobačaja. Zbog komplikacija uzrokovanih pobačajem prijavljene su 182 hospitalizacije s učestalosti od 29,6/1.000 prijavljenih pobačaja.

Izvješće – Pobačaji u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj u 2017. (pdf)

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr