x
x

Što je randomizirani kontrolirani pokus?

  20.06.2013.

U prikazima Cochrane sustavnih pregleda redovito se spominju randomizirane kontrolirane studije. O kakvim se istraživanjima radi i zašto se baš ta istraživanja analiziraju u sustavnim pregledima medicinske literature?

Što je randomizirani kontrolirani pokus?
Randomizirani kontrolirani pokus smatra se najobjektivnijim načinom provjere postupaka liječenja. Da bi takav pokus bio objektivan, nužno je u istraživanje uključiti pacijente što sličnijih osobina. Idealno bi bilo da se pokusne skupine ne razlikuju ni po čemu nego po intervenciji koju dobivaju u pokusu.

Randomizirano (od engl. random) znači nasumično ili slučajno. U randomiziranom pokusu ispitanici su nasumično, metodom slučajnog izbora, raspoređeni u pokusne skupine. Pokus je kontroliran kad u njemu postoji kontrolna skupina. Pritom kontrolna skupina može primati placebo (tvar ili postupak neutralnog djelovanja) ili određenu vrstu aktivne terapije. Ako su u pokusu dvije skupine, jedna može primati lijek, a druga placebo, ili jedna prima lijek, a druga neku drugačiju intervenciju – kirurški zahvat, određenu vrstu prehrane, tjelovježbu, itd.

Randomizirani kontolirani pokus može imati više od dvije skupine. Primjerice, ako se istražuje neki lijek, onda se ispitanici mogu nasumično podijeliti u nekoliko skupina koje primaju različitu dozu toga lijeka i jednu skupinu koja prima placebo.

Za sudjelovanje u randomiziranom kontroliranom pokusu ispitanici trebaju dobiti detaljne informacije o pokusu i potpisati informiranu suglasnost.

Randomizirani kontrolirani pokus smatra se najobjektivnijim načinom provjere postupaka liječenja. Da bi takav pokus bio objektivan, nužno je u istraživanje uključiti pacijente što sličnijih osobina. Idealno bi bilo da se pokusne skupine ne razlikuju ni po čemu nego po intervenciji koju dobivaju u pokusu.