x
x

Prehrana puna ultraprerađene hrane može skratiti godine života

  09.07.2024.

Ultraprerađena hrana je gotova za jelo ili za zagrijavanje. Često se uglavnom ili u cijelosti pravi od kemijski modificiranih tvari ekstrahiranih iz hrane, često samo s malim udjelom cijele hrane. Ultraprerađena hrana također može sadržavati "kozmetičke" dodatke koji nemaju nikakvu nutritivnu vrijednost kako bi poboljšali okus i rok trajanja.

Prehrana puna ultraprerađene hrane može skratiti godine života

Novo istraživanje pokazuje da su odrasle osobe srednje dobi koje su konzumirale više ultraprerađene hrane imale 10% veću vjerojatnost da će pretrpjeti ranu smrt, osobito od bolesti srca i dijabetesa, što je dodatni dokaz da prehrana puna ultraprerađene hrane može skratiti godine života. Međutim, povezanost između ultraprerađene hrane i smrti povezanih s rakom, nije pronađrna.

Istraživači su analizirali podatke o prehrani i zdravlju 540.000 odraslih osoba koje su praćene prosječno 23 godine. Otkrili su da su bezalkoholna pića i meso poput hrenovki i delikatesnih narezaka najjače povezani s rizikom od smrtnosti. Čak i nakon uračunavanja drugih čimbenika kao što su pretilost i pušenje, veza između ultraprerađene hrane i smrtnosti je ostala.

Sve u svemu, autori vjeruju da njihova studija podržava trenutne preporuke za ograničavanje ukupne konzumacije ultraprerađene hrane.  Nadalje vjeruju da bi se za točniju procjenu zdravstvenih učinaka ultraprerađene hrane trebali koristiti novi alati za procjenu konzumacije ultraprerađene hrane koji mogu specificirati klase hrane, sastav hranjivih tvari u ultraprerađenoj hrani i specifične procese ili aditive koji se koriste u njihovoj proizvodnji.