x
x

Ultraprerađena hrana - veći rizik za dijabetes

  Marija Škrlec, cand. mag. pharm

  19.12.2019.

Veći unos ultraprerađene hrane povezan je s povećanim rizikom za dijabetes tipa 2, pokazala je prospektivna studija.

Ultraprerađena hrana - veći rizik za dijabetes

Preko 100 000 odraslih Francuza ispunilo je niz 24-satnih upitnika o prehrambenim navikama u razdoblju od dvije godine. Tijekom srednjeg praćenja od 6 godina otprilike dijabetes tipa 2 dijagnosticiran je u približno 820 sudionika.

Nakon prilagodbe indeksu tjelesne mase, tjelesne aktivnosti i drugih varijabli, sudionici koji su jeli više ultraprerađene hrane bili su izloženi većem riziku za dijabetes. Konkretno, rizik se povećavao za 13% sa svakim 10%-nim povećanjem udjela prehrane koja sadrži ultraprerađenu hranu.

U prethodnim studijama ultraprerađena hrana povezana s povećanim rizikom za rak, kardiovaskularne bolesti i smrtnost. Imajući sve navedeno na umu, trebalo bi se paziti na količinu ovakve hrane u prehrani.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTPLIVIT total energyPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: