x
x

Nema povezanosti pojave raka štitnjače s primjenom agonista GLP-1 receptora

  04.11.2023.

Dostupni podaci ne podupiru povezanost pojave raka štitnjače s primjenom agonista GLP-1 receptora, objavljeno je na HALMED-u u okviru Novosti sa sjednice PRAC-a (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) održane od 23. do 26. listopada 2023. godine.

Nema povezanosti pojave raka štitnjače s primjenom agonista GLP-1 receptora
PRAC smatra da temeljem trenutačno dostupnih podataka nije potrebno ažurirati informacije o lijeku za agoniste GLP-1 receptora.

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) zaključilo je da dostupni podaci ne podupiru uzročno-posljedičnu povezanost između primjene agonista receptora glukagonu sličnog peptida-1 (engl. Glucagon-Like Peptide-1, GLP-1) - eksenatida, liraglutida, dulaglutida, semaglutida i liksisenatida - i raka štitnjače.

Agonisti GLP-1 receptora primjenjuju se u liječenju šećerne bolesti tipa 2 i, u nekim slučajevima, u liječenju pretilosti i prekomjerne tjelesne mase pod određenim uvjetima. PRAC je započeo ocjenjivati ovaj sigurnosni signal nakon objave ispitivanja[1] koje je upućivalo na moguće postojanje povišenog rizika od raka štitnjače uz primjenu predmetnih lijekova u pacijenata koji boluju od šećerne bolesti tipa 2 (diabetes mellitus tip 2).

Povjerenstvo je ocijenilo podatke iz objavljene literature, uključujući opservacijska ispitivanja (Bezin et al[1], 2022; Alves et all[2], 2012; ; Hu et al[3], 2022; Bea et al[4], 2023), kao i kumulativne podatke zaprimljene od nositelja odobrenja za ove lijekove, koji su uključivali nekliničke, kliničke i post-marketinške podatke. PRAC smatra da temeljem trenutačno dostupnih podataka nije potrebno ažurirati informacije o lijeku za navedene lijekove.

Nositelji odobrenja za lijekove koji sadrže djelatne tvari liraglutid, semaglutid, eksenatid, dulaglutid i liksisenatid trebaju nastaviti pomno pratiti ove nepoželjne reakcije, uključujući sve nove publikacije, u sklopu svojih farmakovigilancijskih aktivnosti te prijaviti sve nove podatke o ovom pitanju u svojim periodičkim izvješćima o neškodljivosti lijeka (engl. Periodic Safety Update Report, PSUR).

Izvor: HALMED