x
x

Važnost promicanja prestanka pušenja i smanjenje rizika od raka

  10.02.2024.

Trajni prestanak pušenja povezan je sa smanjenim rizikom od razvoja raka nakon 10 godina objavljeno je časopisu u JAMA Network Open.

Važnost promicanja prestanka pušenja i smanjenje rizika od raka

Eunjung Park iz Nacionalnog centra za rak Graduate School of Cancer Science and Policy u Goyangu u Južnoj Koreji ispitao je sa suradnicima vremenski tijek rizika nastanka raka prema proteklom vremenu od prestanka pušenja. Radi se o retrospektivnoj kohortnoj studiji koja je uključila 2.974.820 sudionika iz Koreje starijih od 30 godina.

Istraživači su potvrdili 196.829 slučajeva raka tijekom prosječnog praćenja od 13,4 godina. Osobe koje su potpuno prestale pušiti imale su niži rizik od nastanka raka u usporedbi s kontinuiranim pušačima, s omjerima rizika od 0,83 za sva mjesta raka, odnosno 0,58 za pluća, 0,73 za jetru, 0,86 za želudac i 0,80 za kolorektum.

Rizik od razvoja raka bio je blago povišen tijekom 10 godina nakon prestanka pušenja u odnosu na nastavak pušenja, a zatim se s vremenom smanjio; nakon 15 ili više godina kada je rizik iznosio samo 50 % onog povezanog s nastavkom pušenja.

Rizik od nastanka raka pluća smanjio se tri godine ranije u odnosu na druge vrste raka, a primijećeno je veće relativno smanjenje. Veće smanjenje rizika od raka pluća uočeno je u vezi s prestankom pušenja prije 50. godine u usporedbi sa starijima od 50 godina (omjeri rizika 0,43 odnosno 0,61).

Ovo istraživanje naglašava važnost promicanja prestanka pušenja, pružanje odgovarajuće podrške i resursa za prestanak, te poticanje prestanka u što ranijoj dobi.