x
x

CHDC – Hrvatski Centar za zdravstvene podatke

  26.11.2023.

Hrvatska kao članica Europske unije pokreće pripreme za prilagodbu Uredbi o europskom prostoru za zdravstvene podatke (eng. European Health Data Space - EHDS) koja je u postupku donošenja. Rad prikazuje postupanje HZJZ-a (Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo) u uspostavi Hrvatskog Centra za zdravstvene podatke (eng. Croatian Health Data Centre – CHDC), pristupne točke na zdravstvene podatke za sekundarne upotrebe – istraživačke, javnozdravstene, znanstvene, upravljačke i druge.

CHDC – Hrvatski Centar za zdravstvene podatke

U tijeku je provedba pet pilota, slučajeva sekundarne upotrebe podataka u sklopu projekta Europske komisije HD@EU Pilots od kojih HZJZ sudjeluje u 3:

  • antimikrobna rezistencija,
  • procijepljenost i
  • koagulopatije.

Pravi projekt uspostave CHDC u trenutku izrade sažetka još nije započeo. U tijeku je sklapanje ugovora između komisije, glavnog korisnika – HZJZ i pridruženih korisnika MZ (Ministarstvo zdravstva) i HZZO (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje).

Hrvatski zavod za javno zdravstvo najveći je korisnik i upravitelj baza zdravstvenih podataka - zdravstvenih registara i drugih zdravstvenih evidencija, zdravstvenih anketa i podataka iz elektroničkog zdravstvenog zapisa – eKartona. Svi podaci sadržani u navedenim bazama kandidati su za sekundarnu upotrebu, odnosno upotrebu zdravstvenih podataka koja se ne odnosi na pojedinačno pružanje zdravstvene skrbi. Kako bi se omogućilo nesmetano funckioniranje CHDC kao pristupne točke za zdravstvene podatke u Republici Hrvatskoj u sklopu s uredbom o Europskom prostoru za zdravstvene podatke potrebno je ispuniti brojne upravljačke, zakonske, organizacijske, semantičke i tehničke preduvjete kroz primjenu Europskog okvira za interoperabilnost (eng. European Interoperability Framework - EIF). Najveći očekivani angažman stručnjaka je u semantičkoj i tehničkoj dimenziji i uključuje mapiranje postojećih zdravstvenih podataka kojima HZJZ upravlja te uspostavu sigurnog okruženja za pristup i obradu podataka. Uz sve setove podataka vežu se metapodaci, a svi metapodaci se povezuju u katalog metapodataka u DCAT formatu koji je zajednički standard svim državama članicama EU. Kako bi svi korisnici dobili jednakovrijednu mogućnost i uvjete pristupa na zdravstvene podatke, trenutno je u procesu standardizacija procesa ostvarivanja pristupa koja uključuje i inicijalni jedinstveni pristupni upitnik. Iako se zdravstvenim podacima u sekundarne svrhe u sustavu mreže javnog zdravstva upravlja još i prije osnutka države, regulativa i procesu još su uvijek prilično nedorečeni.

Financiranje kroz europski projekt kroz 4 godine omogućit će uspostavu svih preduvjeta za siguran, transparentan i visoko kvalitetan pristup na hrvatske zdravstvene podatke u EU.

Ivan Pristaš, Jakov Vuković, Emanuel Brađašević, Tamara Buble, Pero Ivanko