x
x

Teva: napredak u području zaštite okoliša, društvene odgovornosti i upravljanja

  19.06.2023.

Teva objavila napredak u osiguravanju pristupa lijekovima i ispunjavanju okolišnih obveza, ostvarivši i premašivši nekoliko ESG ciljeva prije roka

Teva: napredak u području zaštite okoliša, društvene odgovornosti i upravljanja

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE i TASE: TEVA) objavila je Izvješće o napretku u području zaštite okoliša, društvene odgovornosti i upravljanja (ESG) za 2022. godinu, u kojem se navode postignuća kompanije, kao što je ispunjavanje više od 40 % od 23 dugoročna cilja, od kojih šest prije roka. Kompanija je uspješno dostigla cilj zadan do 2030. u pogledu povećanja energetske učinkovitosti, premašila cilj zadan do 2030. u pogledu smanjenja ukupnog povlačenja vode u područjima u kojima se predviđa problem s opskrbom vode te ispunila svoje ciljeve zadane do 2023. koji se odnose na obuku zaposlenika o politikama sukladnosti.

Teva je jedan od najvećih svjetskih proizvođača generičkih lijekova, zbog čega je liječenje pristupačnije i dostupnije pacijentima. U svojoj ESG strategiji Teva pokriva područja koja su najvažnija za njezino poslovanje i na koja može najviše utjecati, što omogućava kompaniji da stvara dugoročne vrijednosti i nastavlja poboljšavati živote pacijenata.

„U Tevi smatramo da moramo odgovorno djelovati i pažljivo upravljati nefinancijskim područjima kako bi osigurali održivost naše kompanije. Naše Izvješće o napretku u zaštiti okoliša, društvenoj odgovornosti i upravljanju za 2022. godinu prikazuje naš strateški pristup, prioritetne teme i posebnu upravljačku strukturu, uključujući i proširene rezultate. Dosada smo izdali zelenih obveznica (SLB) u vrijednosti od 7,5 milijardi USD koje nas obvezuju na ispunjavanje naših okolišnih i društvenih ciljeva, što čini Tevu najvećim izdavateljem zelenih obveznica u farmaceutskoj industriji. Radimo na ovakav način jer je korisno za naše poslovanje i ispravno za svijet“, rekao je Richard Francis, Tevin predsjednik i glavni izvršni direktor.

Izvješće je u skladu s vodećim standardima izvještavanja kao što su standardi Globalne inicijative za izvještavanje (GRI), standardi Odbora za računovodstvene standarde održivosti (SASB) i preporuke Radne skupine za objavljivanje financijskih informacija povezanih s klimatskim promjenama (TCFD) te Globalni sporazum Ujedinjenih naroda.

  • Do 2022. pokrenuto pet programa pristupa lijekovima (63 % od cilja zadanog do 2025.); potrebitim pacijentima donirano lijekova u vrijednosti 699,6 milijuna USD
  • Smanjene ukupne emisije stakleničkih plinova opsega 1 i 2 za 24 % (u odnosu na 2019.) i ukupne emisije stakleničkih plinova opsega 3 za 12 % (u odnosu na 2020.); ostvareni ili premašeni ciljevi zadani do 2030. u pogledu povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja ukupnog povlačenja vode u područjima u kojima se predviđa problem s opskrbom vode
  • U 10 % najboljih kompanija u industriji prema ključnim indeksima, uključujući S&P Global, ISS ESG i EcoVadis 

U 2022. godini Teva je:

  • Povećala pristup lijekovima na globalnoj razini. Teva je do 2022. pokrenula pet programa pristupa lijekovima (63 % od cilja zadanog do 2025.), osiguravajući lijekove onima koji ih inače ne bi mogli priuštiti ili nabaviti. Također je potrebitim pacijentima donirala lijekova u vrijednosti 699,6 milijuna USD.
  • Smanjila svoj ekološki utjecaj. Teva je smanjila svoje ukupne emisije stakleničkih plinova opsega 1 i 2 za 24 % (u odnosu na 2019.), što je prije roka za postizanje zadanog cilja za 2025. (smanjenje od 25 %), kao i ukupne emisije stakleničkih plinova opsega 3 za 12 % (u odnosu na 2020.). Tevine ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova nedavno je odobrila inicijativa Ciljevi temeljeni na znanosti (SBTi), što predstavlja vanjsku potvrdu Tevinih ambicioznih klimatskih obveza.
  • Doprinijela gospodarstvima i zdravstvenim sustavima širom svijeta. Tevini generički lijekovi doprinijeli su uštedama od oko 44 milijarde USD u 21 zemlji, dok je Tevina direktna i indirektna gospodarska aktivnost u 24 zemlje doprinijela BDP-u s 20 milijardi USD, podržala 237 103 radnih mjesta te ostvarila oko 8,2 milijarde USD u prihodima od rada.
  • Ojačala kulturu uključivosti i različitosti. Teva je provela obveznu obuku svih zaposlenika o poticanju uključivog ponašanja te je dodala model uključivog menadžmenta u sve globalne programe za razvoj menadžmenta. Zaposlenici i dalje visoko ocjenjuju Tevine prakse uključivosti i različitosti, uz rast zadovoljstva na 82 %.
  • Nastavila promicati sukladnost i etiku. Poslovanje s integritetom ovisi o svim Tevinim zaposlenicima. Teva je obučila gotovo 100 % zaposlenika o politikama sukladnosti, uključujući i teme kao što su borba protiv korupcije, pošteno tržišno natjecanje i privatnost podataka.
  • Unaprijedila integraciju ESG-a u upravljanje nabavom i lancem opskrbe. Teva je ojačala svoj lanac opskrbe tako što je nastavila primijenjivati ESG kriterije u svoj proces odabira dobavljača koji se temelji na podacima. Kompanija je procijenila ESG učinak gotovo polovice svojih ključnih dobavljača (56 % od zadanog cilja do 2025.). Također je započela i procjenu ljudskih prava i zaštite okoliša na 38 ESG tema za više od 3500 dobavljača te svih Tevinih operacija.

Tevini rezultati u području zaštite okoliša, društvene odgovornosti i upravljanja nastavljaju se poboljšavati, pa se prema ključnim indeksima, uključujući S&P Global, ISS ESG i EcoVadis, kompanija svrstala u 10 % najboljih kompanija u industriji. Kompanija je zabilježila i rast svog S&P Global rezultata za 13 bodova u godini dana, na 54.

Teva je u 2022. započela i novu procjenu materijalnosti kako bi osigurala da područja na koja je usmjerena ostanu relevantna i odražavaju prioritete dionika i nove probleme. Rezultati će poslužiti za ažuriranje Tevine ESG strategije i omogućiti kompaniji da maksimalno poveća svoj utjecaj.

Saznajte više u  Tevinom ESG izvješću za 2022. godinu.

Više: PLIVA.hr