x
x

Izložba: Kaštel na vrhuncu: oglašavanje i ambalaža lijekova

  18.11.2016.

Hrvatski muzej medicine i farmacije, novoosnovani muzej u sastavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 18. studenoga 2016. otvorio je svoju prvu izložbu pod naslovom: Kaštel na vrhuncu: oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice „Kaštel“ u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih. Tvornica „Kaštel“ kasnije je preimenovana u Plivu.

Izložba: Kaštel na vrhuncu: oglašavanje i ambalaža lijekova

Hrvatski muzej medicine i farmacije

Izložba je važna za povijest hrvatske farmacije kao svjedočanstvo o visokoj razini promotivnih aktivnosti jedne od prvih hrvatskih tvornica lijekova – tvornice „Kaštel“, koja je kasnije preimenovana u „Plivu“.

Hrvatski muzej medicine i farmacije prvi je muzej znanosti u sastavu Akademije, a osnovan je 2014. godine s ciljem prikupljanja, čuvanja, dokumentiranja i prezentacije hrvatske medicinske i farmaceutske baštine. Inicijalni muzejski fundus čini zbirka Odsjeka za medicinske znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti HAZU, koja je stvarana od tridesetih godina prošlog stoljeća do danas zalaganjem generacija profesionalaca i entuzijasta na području povijesti medicine i farmacije. Stručni i znanstvenoistraživački rad Muzeja temelji se na suradnji s Odsjekom za povijest medicinskih znanosti. U cilju razvoja muzejske djelatnosti i upotpunjavanja muzejskog fundusa uspostavljena je suradnja s hrvatskim medicinskim i farmaceutskim ustanovama, tvrtkama i društvima. Iz takve razvojne strategije Hrvatskog muzeja medicine i farmacije potekla je i ideja o izložbi Kaštel na vrhuncu: oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih koja je realizirana u suradnji s Plivom (nasljednicom Kaštela). Budući da Hrvatski muzej medicine i farmacije još nema vlastiti izložbeni prostor, izložba je organizirana u Knjižnici Akademije.

Na ovoj studijskoj izložbi predstavlja se građa iz fundusa Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU te dio građe iz ostavštine Pavla Gavranića koja se čuva u Kabinetu grafike HAZU: 59 različitih reklamnih razglednica, 24 primjerka ambalaže lijekova, skice i predlošci za reklame, prospekti, liječnički dnevnici, kao i stručni časopisi i arhivska građa iz Odsjeka za povijest medicinskih znanosti HAZU. Riječ je o vrijednoj građi koja do sada nije bila prezentirana javnosti, a za povijest hrvatske farmacije važna je kao svjedočanstvo o visokoj razini promotivnih aktivnosti jedne od prvih hrvatskih tvornica lijekova – tvornice „Kaštel“, koja je kasnije preimenovana u „Plivu“. Bit će predstavljeno njihovo oglašavanje u stručnim časopisima, ambalaža lijekova, produkcija promidžbenih rokovnika za liječnike te serija reklamnih razglednica, prospekata i skica za reklame koje je za „Kaštel“ grafički oblikovao istaknuti hrvatski dizajner Pavao Gavranić.

Tvornica „Kaštel“ kasnije preimenovana u Plivu

Promidžbeni materijal proizvoda rane zagrebačke faze Kaštelove proizvodnje pohranjen u Hrvatskom muzeju medicine i farmacije HAZU može poslužiti kao svjedočanstvo ranog entuzijazma i početnih proizvodnih uspjeha „Kaštela“ na tržištu, ali i ulaganja u njihovu vizualnu prezentaciju široj javnosti.

Tvornica „Kaštel“ osnovana je u Karlovcu 1921. godine. Prvi predsjednik odbora Dioničarskog društva „Kaštel“ bio je prof. dr. Gustav Janeček, koji je u suradnji s dr. Eugenom Ladanyjem pokrenuo proizvodnju farmaceutskih preparata i galenskih pripravaka, čime su utrli put suvremenoj proizvodnji lijekova na ovim prostorima. Tim entuzijasta vođen vrijednostima i strašću prema znanosti ubrzo je nakon osnutka tvrtke „Kaštel“ počeo s istraživanjem i razvojem novih lijekova. Godine 1928. proizvodnja seli na današnju lokaciju u Zagrebu, gdje se zapošljava oko 60 djelatnika i 25 činovnika, od kojih 10 akademski obrazovanih. Organizirani istraživački rad počeo je 1936., u suradnji s profesorom Vladimirom Prelogom sa Zagrebačkog sveučilišta, kasnijim dobitnikom Nobelove nagrade za kemiju. Već 1936. „Kaštel“ je na tržište plasirao sulfanilamid, aktivnu ljekovitu supstanciju bakteriostatskog djelovanja, pod imenom Streptazol, koji je patentno zaštitio. „Kaštel“ postaje jedan od prvih proizvođača sulfonamida u svijetu. Tijekom 1939. osnovana je državna ustanova Plibah (Proizvodnja lijekova banovine Hrvatske), a taj je naziv 23. lipnja 1941. izmijenjen u Državni zavod za proizvodnju lijekova Pliva (proizvodnja lijekova i vakcina). U kolovozu 1945. godine tvornica „Kaštel“ je pripojena Državnom zavodu za proizvodnju lijekova „Pliva“ – naziv pod kojim posluje od 1945. do danas.

Tijekom svog razvoja Pliva je postigla veličanstvene rezultate, ne samo u proizvodnji i plasiranju svojih rezultata, već i u prepoznatljivosti svojih proizvoda i imidža općenito. Premda su kronike o Plivinoj povijesti vođene u kontinuitetu, u njima je začuđujuće malo pozornosti bilo posvećeno razvoju i procesima oblikovanja Plivinog oglašivačkog materijala i predmeta, poruka i kampanja. Stoga promidžbeni materijal proizvoda rane zagrebačke faze Kaštelove proizvodnje pohranjen u Hrvatskom muzeju medicine i farmacije HAZU može poslužiti kao svjedočanstvo ranog entuzijazma i početnih proizvodnih uspjeha „Kaštela“ na tržištu, ali i ulaganja u njihovu vizualnu prezentaciju široj javnosti. Ovi su promidžbeni materijali važan indikator početka dizajna i promidžbe i čine dragocjeno polazište u poznavanju cjelokupnosti Plivine i nacionalne industrijske baštine.

Izložba je organizirana u suradnji s Plivom kao sponzorom u povodu 95. obljetnice njenoga kontinuiranog rada

Predsjednik Uprave Plive Mihael Furjan rekao je da je ta tvrtka, kao nasljednik Kaštela, bila jedan od predvodnika gospodarskog razvoja Hrvatske te imala i svjetski značajna dostignuća. "Pliva je stvarala temelje moderne proizvodnje lijekova u Hrvatskoj, kao što je bila predvodnik i u marketinškim trendovima, dok je danas jedan od najvećih hrvatski izvoznik", rekao je Furjan.

Katalog izložbe opsega 72 stranice sadrži opširan uvodni tekst, bibliografske bilješke, popis literature, sažetak na engleskom jeziku i ekstenzivne kataloške jedinice. Bogato je opremljen kolor fotografijama svih 100 muzejskih eksponata i reprodukcijama popratne građe.

Prvo izložbeno predstavljanje Hrvatskog muzeja medicine i farmacije također ima za cilj upoznati hrvatsku javnost sa svojim potencijalom te senzibilizirati zainteresirane pojedince, ustanove i tvrtke da podupru rad i budući razvoj Muzeja te što skorije otvaranje njegova stalnog postava.

Impresum izložbe i kataloga

KAŠTEL NA VRHUNCU: OGLAŠAVANJE I AMBALAŽA LIJEKOVA TVORNICE KAŠTEL U ZAGREBU 1930-ih i 1940-ih

Knjižnica HAZU, 18. studenoga 2016. – 31. siječnja 2017.

NOSITELJI PROJEKTA

Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU

 • akademik Marko Pećina, voditelj Muzeja
 • prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić, dr. med., zamjenica voditelja Muzeja
 • Silvija Brkić Midžić, prof., viša kustosica, upraviteljica Muzeja

SUORGANIZATOR IZLOŽBE

Knjižnica HAZU

 • mr. sc. Vedrana Juričić, upraviteljica Knjižnice

KONCEPCIJA IZLOŽBE, ODABIR EKSPONATA I KATALOŠKA OBRADA

 • Silvija Brkić Midžić

AUTORICE TEKSTOVA NA IZLOŽBI I U KATALOGU

 • prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić, dr. med.
 • Silvija Brkić Midžić

RECENZENTI

 • Akademik Slobodan Vukičević
 • prof. dr. sc. Nikola Kujundžić, mag. pharm.

FOTOGRAFIJE

 • Srećko Budek

LIKOVNI POSTAV

 • Ante Rašić

VLASNICI EKSPONATA

 • Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU
 • Kabinet grafike HAZU
 • Odsjek za povijest medicinskih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti HAZU

GRAFIČKO OBLIKOVANJE I PRIPREMA ZA TISAK KATALOGA

 • Studio Rašić
 • Ante Rašić
 • Ankica Penava Pejčinović

SPONZOR

Pliva

Realizaciju izložbe financijski su poduprli Ministarstvo kulture RH i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.