x
x

EU projekt izobrazbe za rad u JIL-u tijekom pandemije COVID-19 (C19-SPACE)

  28.01.2024.

Pandemija COVID-19 započela je u Wuhanu, Kina, u prosincu 2019. godine, brzo se šireći izvan Kine. U ožujku 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) službeno je proglasila pandemiju. Pandemi-ja je imala ozbiljne zdravstvene, socijalne i ekonomske posljedice, a zdravstveni sustav u Hrvatskoj, kao i u većini zemalja svijeta, suočavao se s brojnim izazovima i opterećenjima.

EU projekt izobrazbe za rad u JIL-u tijekom pandemije COVID-19 (C19-SPACE)

Nedostatak bolničkih kreveta, posebno u jedinicama intenzivne medicine (JIM), te manjak medicinskog osoblja s kompetencijama potrebnim za skrb o najtežim bolesnicima predstavljali su ozbiljne izazove i stvarali značajne poteškoće u skrbi oboljelih od bolesti COVID-19.

Europsko društvo za intenzivnu medicinu (engl. European Society of Intensive Care Medicine, ESICM) jedno je od prvih društava koje je naglasilo važnost dodatne edukacije liječnika i sestara/tehničara te organiziralo edukaciju za medicinsko osoblje kako bi im pružili osnovna znanja i vještine za rad s bolesnicima zaraženima bolešću COVID-19. U razdoblju od 10. listopada 2020. do 9. svibnja 2021. provedena je izobrazba prvenstveno neintenzivnog medicinskog osoblja kako bi se povećao broj zdravstvenog osoblja koje bi se moglo rasporediti u vrijeme kada postoji potreba za brzim, privremenim i značajnim povećanjem kapaciteta u JIM-u te unaprijedila kvaliteta zbrinjavanja oboljelih od bolesti COVID-19.

Višnja Nesek Adam, Tatjana Goranović, Martina Matolić, Nikolina Marić