x
x

Važnost interdisciplinarnog pristupa liječnika i nutricionista

  04.01.2024.

Interdisciplinaran pristup koji uključuje suradnju između liječnika i nutricionista ključan je u liječenju bolesti i stanja povezanih s prehranom. Taj holistički pristup omogućuje cjelovitu brigu o pacijentima, uzimajući u obzir njihove prehrambene potrebe i ciljeve.

Važnost interdisciplinarnog pristupa liječnika i nutricionista
Rezultati naglašavaju važnost multidisciplinarnog pristupa i uspostavljanja suradnje između liječnika i nutricionista kako bi se osigurala optimalna prehrambena skrb za pacijente.

Cilj ovog rada bio je procijeniti opće znanje o prehrani među liječnicima, specijalistima gastroenterologije, endokrinologije, medicine rada, opće prakse te nutricionistima.

Podaci o znanju prikupljeni su pomoću validiranog upitnika modificiranog za potrebe istraživanja kako bi se procijenili različiti aspekti znanja o prehrani. Rezultati su pokazali značajne razlike u odgovorima s obzirom na liječničku specijalizaciju, pri čemu su endokrinolozi postigli najbolje rezultate (71,5 ± 3,54). Nutricionisti su postigli općenito bolje rezultate (71,31 ± 3,59) u usporedbi s liječnicima (63,23 ± 6,23), što ukazuje na važnost njihove uključenosti u područje prehrambene skrbi.

Dobiveni rezultati naglašavaju važnost multidisciplinarnog pristupa i uspostavljanja suradnje između liječnika i nutricionista kako bi se osigurala optimalna prehrambena skrb za pacijente.

Ivana Rumora Samarin, Lora Štrbac, Anja Vukomanović, Zvonimir Šatalić, Ines Panjkota Krbavčić