x
x

Deklaracija hrvatskog liječništva za održivi javni zdravstveni sustav RH

  09.02.2018.

Posljednjih nekoliko godina svjedočimo sve lošijem položaju liječnika i liječničke struke u Republici Hrvatskoj, na svim razinama zdravstvenog sustava. Nakon ulaska Hrvatske u Europsku Uniju zdravstveni je sustav napustilo više od 500 liječnika, a još ih je više od 1200 prikupilo potrebnu dokumentaciju za odlazak iz Republike Hrvatske.

Deklaracija hrvatskog liječništva za održivi javni zdravstveni sustav RH

Prve na udaru masovnog odlaska liječnika u inozemstvo u potrazi za boljim sutra nalaze se prvenstveno manje razvijene sredine, no ni veći gradovi nisu izuzeti od tog problema, a liječnici , doktori dentalne medicine i ostali zdravstveni djelatnici postaju sve umorniji od konstantne borbe za pacijente, bolje uvjete rada i svoja prava. U zajedničkoj borbi za održiv javni zdravstveni sustav boljitak zdravstvenog sustava u svim segmentima potpisnici deklaracije predlažu sljedeće:

1. Suradnja primarne zdravstvene zaštite i bolnica bez koje nema organiziranog i funkcionalnog zdravstvenog sustava. Stvoriti sustav u kojem primarna zdravstvena zaštita zbrinjava 80% zdravstvene problematike stanovništva s ciljem rasterećenja bolnica kako bi one brže i kvalitetnije mogle zbrinuti složeniju patologiju.

2. Definiranje jasnih prava i obveza osiguranika te donošenje stručnih smjernica.

3. Donošenje zakona o plaćama doktora i drugih zdravstvenih djelatnika po uzoru na Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika kojim će se definirati radna prava i obveze zdravstvenih djelatnika te vremensko kadrovski normativi.

4. Izmjene Kaznenog zakona Republike Hrvatske na način da se napad na zdravstvenog djelatnika tretira kao napad na službenu osobu po službenoj dužnosti te donošenje paketa osiguranja kao zaštitu od osobne odgovornosti i liječničke pogreške ili medicinske komplikacije.

5. Nužno je omogućiti svim doktorima koji to žele a zadovoljavaju uvjete obavljanje djelatnosti u privatnoj praksi.

6. Stvaranje jedinstvenog informacijskog zdravstvenog sustava, u svrhu bolje preglednosti i operativnosti, brže komunikacije između PZZ i bolnica.

7. Kontinuirano ulaganje u opremu za rad i stručno usavršavanje.

8. Promijeniti način financiranja u bolničkom sustavu Republike Hrvatske u kojem sustav limita neće služiti za neplaćanje izvršene zdravstvene usluge.

9. Cjelovito zakonsko rješenje specijalističkog usavršavanja. Stvaranje Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja mora pratiti i osnivanje Nacionalnog fonda specijalističkog usavršavanja za isplatu plaća i jasno definiranih troškova specijalizacije te financiranje svih programa i kompetencija propisanih planom i programom specijalističkog i užeg specijalističkog usavršavanja, uvjeti trebaju biti ujednačeni za sve specijalizante.

10. Provođenje mjera kojima bi se motiviralo liječnike na ostanak u Republici Hrvatskoj, posebno u sredinama s niskim indeksom razvijenosti, ruralnim, planinskim i otočnim prostorima.

11. Dugoročno planirati kadrove u zdravstvu na nacionalnoj razini - povećanje upisnih kvota na medicinske i stomatološke fakultete koje će pratiti jasno i realno financiranje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

12. Poticati pacijente na preuzimanje odgovornosti za zdravlje uz jačanje zdravstvene prosvjećenosti i preventivnih akcija i programa u medicini i dentalnoj medicini .