x
x

Svijest i pamćenje

  19.03.2023.

Prema jednom od mnogih različitih i neusklađenih pogleda na fenomen svijesti, ključna razlika između stanja mozga u kojima smo svjesni i onih u kojima nismo jest u tome što sva svjesna stanja uključuju elemente neke vrste pamćenja.

Svijest i pamćenje

Anoetička (neznalačka) svijest ne zna ništa o prošlosti i budućnosti, nije dostupna introspekciji, odnosno meta-reprezentaciji, a temelji se na proceduralnom pamćenju.

Noetička (znalačka) svijest temelji se na semantičkom pamćenju, tj. sadrži činjenice o općim zakonima, pravilima i konceptima, ne zahtjeva ekplicitnu samosvjesnost i ne omogućuje mentalno putovanje kroz vrijeme.

Autonoetička svijest je najviši oblik svijesti o samome sebi u sadašnjem trenutku i u odnosu na vlastitu prošlost i budućnost. Njezino je uporište u epizodičkom pamćenju, te nam jedino ona daje osjećaj kontinuiteta jastva, ali također i mogućnost mentalnog putovanja u vlastitu prošlost i budućnost. Zbog navedene povezanosti pamćenja i svijesti smatra se da bi nam bolje razumijevanje neuronskih mreža koje posreduju pojedine vrste pamćenja mogle omogućiti i bolji uvid u različite vrste svijesti.

Goran Šimić, Mario Vukšić