x
x

Varijacije u smrtnosti pacijenata sa zatajivanjem srca

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  29.08.2017.

Najviše informacija o smrtnosti i prognostičkim faktorima u pacijenata sa zatajivanjem srca dolazi iz Sjeverne Amerike i Europe, a gotovo ništa iz ostalih regija svijeta.

Varijacije u smrtnosti pacijenata sa zatajivanjem srca

Zatajivanje srce je značajan globalni zdravstveni problem povezan s visokom smrtnošću i velikim troškovima liječenja. Malobrojne informacije o tom problemu iz zemalja nižeg i srednjeg prihoda govore o smrtnosti koja je viša nego u zemljama visokog prihoda, no nije poznat razlog te razlike.

U International Congestive Heart Failure (INTER-CHF) studiji tijekom jedne godine praćena je smrtnost pacijenata od zatajivanja srca u Africi, Kini, Indiji, na Bliskom istoku, jugoistočnoj Aziji i Južnoj Americi. Sudjelovalo je 5.832 pacijenata.

Najviša smrtnost bila je u Indiji (23%) i Africi (34%), a najniža u Kini (7%). Regionalne razlike u smrtnosti ostale su iste i nakon multivarijabilne analize srčanih (NYHA III ili IV stupanj, prijašnje hospitalizacije, bolest zalistaka) i ne-srčanih faktora (BMI, kronična bolest bubrega, KOPB).

Autori zaključuju da varijacije u smrtnosti među regijama mogu biti rezultat zdravstvene infrastrukture neke zemlje, kvalitete i dostupnosti zdravstvene njege te genetičkih i okolišnih faktora.