x
x

HZZO: državnim i županijskim bolnicama ukupno gotovo 59,5 milijuna eura

  19.06.2023.

Za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, HZZO će državnim i županijskim bolnicama ukupno isplatiti gotovo 59,5 milijuna eura

HZZO: državnim i županijskim bolnicama ukupno gotovo 59,5 milijuna eura

Zbog porasta cijena uzrokovanih makroekonomskim prilikama HZZO će isplatiti namjensku pomoć u iznosu od 59.428.732 eura radi podmirenja dijela dospjelih obveza bolnica prema dobavljačima.

Zdravstvenim ustanovama kojima su osnivači županije isplatit će se 25.596.014 eura, a 33.832.718 eura onima kojima je osnivač država.

U obzir je uzet kriterij dospjelosti nepodmirenih obveza tako da se plaćaju najstarije dospjele obveze.

Izvor: Vlada RH