x
x

Mentalno zdravlje osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti

  18.11.2022.

Jedan od najznačajnijih svjetskih demografskih trendova je starenje stanovništa. Iako postoje različiti uzroci demencije, jedan od najčešćih je Alzheimerova bolest. Možemo ju definirati kao neizlječivo, progresivno propadanje moždanih stanica, koje kod oboljelih u konačnici rezultira gubitkom mentalnih, psihičkih i fizičkih funkcija.

Mentalno zdravlje osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti

Cilj ovog rada je prikazati mentalno zdravlje osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti opisivanjem neuropsihijatrijskih simptoma koji se javljaju tijekom bolesti te putem sustavnog prikaza istraživanja prevalencije navedenih simptoma. Neuropsihijatrijski simptomi Alzheimerove bolesti su simptomi koji uključuju promjene ličnosti, poremećaje raspoloženja, motoričkih aktivnosti i brojne druge promjene koje osim samog oboljelog mogu opaziti i osobe u okolini bolesnika (liječnici, njegovatelji i dr.). Također, simptomi negativno utječu ne samo na oboljele, već i na osobe oko njih (obitelj, njegovatelji, sustav skrbi za oboljele, te cjelokupno društvo).

Rad prikazuje Alzheimerovu bolest općenito i njezine neuropsihijatrijske simptome njihovim definiranjem, opisom, načinom tretmana, mjerenjem i grupiranjem. U radu je prikazana i prevalencija neuropsihijatrijskih simptoma, ti su nalazi dobiveni sustavnom analizom dostupnih istraživanja uspoređeni s nalazima ranijih istraživanja. Tako su najčešći bili simptomi apatije, depresije i iritabilnosti, a najrjeđi simptomi euforije i halucinacije, što je bilo u skladu s nalazima ranijih istraživanja (uz manja odstupanja, koja su također prikazana u radu). S obzirom na očekivani porast starijih osoba u društvu te samim tim i oboljelih od raznih vrsta demencije (od kojih je Alzheimerova bolest najčešća), očekivano je da će rasti interes kako za samu bolest, tako i za njezine simptome.

Zrinka Rauch, Tihana Jendričko, Silvia Rusac