x
x

Mogu li antikoagulansi spriječiti Alzheimerovu bolest?

  Marija Škrlec, mag. pharm

  18.10.2019.

Istraživanje je pokazalo da liječenje oralnim antikoagulansom odgađa pad pamćenja i pretvorbu u Alzheimerovu bolest (AD) kod miševa. Ovi rezultati mogu potaknuti buduće studije kako bi se vidjelo postoji li terapijska vrijednost kod ljudi.

Mogu li antikoagulansi spriječiti Alzheimerovu bolest?

Prethodna ispitivanja pokazala su da pacijenti s AD-om imaju slabu moždanu cirkulaciju, a sve je više dokaza da je AD povezan s kroničnim prokoagulacijskim stanjem.

Nakon primanja dabigatrana tijekom 1 godine, miševi nisu imali gubitak pamćenja te nije došlo do smanjenja cerebralne cirkulacije. Dabigatran je također smanjio tipične simptome AD-a, uključujući cerebralnu upalu, ozljede krvnih žila i stvaranje amiloidnih plakova.

Lijek je imao blagotvorne učinke na integritet krvno-moždane barijere. Također je došlo do smanjenja opsega amiloidnih plakova, oligomera, fagocitne mikroglije i infiltracije T limfocita za 24%, 52%, 31% i 32%. 

Terapeutici koji su usmjereni na normalizaciju protrombotskog okruženja prisutnog u AD-u, u kombinaciji s drugim lijekovima koji mijenjaju bolest, mogu biti od pomoći u poboljšanju patogeneze AD-a za što su, naravno, potrebna daljnja istraživanja.

Izvor: JACC DOI: 10.1016/j.jacc.2019.07.081