x
x

Šećerna bolest i sezonska gripa

  20.09.2022.

Troškovi liječenja osoba sa šećernom bolešću čine oko 20 % proračuna Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Najveći dio troškova čine troškovi liječenja komplikacija šećerne bolesti, što upućuje na važnost prevencije i ranog otkrivanja šećerne bolesti ali i prevencije komplikacija.

Šećerna bolest i sezonska gripa
Osobe sa šećernom bolešću imaju 3 puta veći rizik za hospitalizaciju i 6 puta veću smrtnost od sezonske gripe nego osobe koje nemaju šećernu bolest.

U Republici Hrvatskoj je u 2021. godini bilo 327.785 registriranih osoba sa šećernom bolešću a procjenjuje se da je ukupan broj oboljelih preko 500.000. Šećerna bolest je treći vodeći uzrok smrti u Republici Hrvatskoj. Troškovi liječenja osoba sa šećernom bolešću čine oko 20 % proračuna Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Osim kroničnih komplikacija šećerne bolesti o kojima se najčešće govori, ne smijemo zaboraviti na ostale komplikacije koje u značajnoj mjeri smanjuju kvalitetu života oboljelih, povećavaju smrtnost i troškove liječenja. Već na početku pandemije SARS CoV-2 (COVID-19) primijećen je povećani rizik razvoja teže kliničke slike, broja hospitalizacija i povećane smrtnosti u osoba sa šećernom bolešću. Dolazak cjepiva protiv SARS CoV-2 virusa u značajnoj je mjeri promijenio tijek pandemije. To je sve nas, je podsjetilo na važnost prevencije zaraznih bolesti i važnosti cijepljenja protiv onih zaraznih bolesti protiv kojih već postoji cjepivo. Svake godine naglašava se važnost cijepljenja osoba starijih od 65 godina i kroničnih bolesnika, posebice osoba sa šećernom bolešću protiv sezonske gripe. Međutim usprkos tome veliki dio oboljelih osoba se ne cijepi. Treba naglasiti da osobe sa šećernom bolešću imaju 3 puta veći rizik za hospitalizaciju i 6 puta veću smrtnost od sezonske gripe nego osobe koje nemaju šećernu bolest.

Cijepljenje protiv sezonske gripe gotovo dvostruko smanjuje rizik od hospitalizacije, smanjuje rizik za pneumoniju 15 %, srčano zatajivanje 22 %, moždani udar 30 %, kardiovaskularnu smrtnost 15 % i ukupnu smrtnost 24 %. Također je važno naglasiti da su istraživanja pokazala da osobe s dobrom regulacijom šećerne bolesti razvijaju blažu kliničku sliku što upućuje na važnost dobre regulacije glikemije posebice u vrijeme sezonske gripe. Moderni pristup u liječenju osoba sa šećernom bolešću danas podrazumijeva primjenu lijekova koji postižu regulaciju glikemije uz minimalni rizik od hipoglikemije, imaju neutralni učinak na tjelesnu masu ili smanjuju tjelesnu masu, smanjuju kardiovaskularnu i ukupnu smrtnost i time povećavajukvalitetu života oboljelih osoba. Međutim, treba svakako napomenuti da moderan pristup u liječenju osoba sa šećernom bolesti također uključuje i procjepljivanje osoba sa šećernom bolešću protiv hepatitisa B, herpes zostera, pneumokoka, SARSCoV-2 i sezonske gripe, što je preporuka svih stručnih dijabetoloških društava ali i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Redovitim cijepljenjem protiv sezonske gripe možemo smanjiti rizik od razvoja komplikacija, smanjiti rizik od hospitalizacija i smrtnosti, smanjiti troškove liječenja i unaprijediti kvalitetu života oboljelih.

Dario Rahelić

Izvor: Lječničke novine br. 212 - rujan 2022: pdf