x
x

Pojačani nadzor nad mogućim teškim slučajevima ptičje gripe u bolnicama u EU/EEA

  09.08.2023.

Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) u svom tehničkom dokumentu „Enhanced surveillance of severe avian influenza virus infections in hospital settings in the EU/EEA“ po upozorava na intenzivnu i kontinuiranu cirkulaciju visokopatogenog virusa ptičje gripe podtip A(H5N1) koja se od početka 2020. bilježi globalno među divljim pticama koje su njegov uobičajen rezervoar, s češćim i brojnijim prelijevanjem zaraze na peradarske farme tijekom zadnje tri godine, kao i njegovim širenjem među ptice i druge životinjske vrste (morski i kopneni sisavci, uključujući kućne ljubimce kao što su mačke i psi) u kojih ovaj virus prije nije detektiran.

Pojačani nadzor nad mogućim teškim slučajevima ptičje gripe u bolnicama u EU/EEA

Osim što je izgubio svoj uobičajeni sezonski karakter povezan s migracijom ptica selica, ovaj se podtip virusa ptičje gripe tijekom zadnje tri godine geografski proširio na područja u kojima nikada prije nije bio zabilježen, uključujući krajnji sjever Europe te Južnu Ameriku gdje je uzrokovao masovna uginuća morskih ptica i sisavaca. Treba istaknuti da u zaraženih sisavaca nerijetko dominiraju neurološki simptomi i znakovi bolesti. Intenzivna cirkulacija virusa i povećanje broja njegovih potencijalnih domaćina (razni sisavci) omogućava daljnje promjene njegovog genoma u svrhu bolje prilagodbe, kao i izmjenu njegovog genetskog materijala s virusima influence čiji su uobičajen rezervoar sisavci. Rezultati genskog sekvenciranja virusa iz uzoraka oboljelih životinja upućuju da se ovaj podtip virusa još uvijek visoko selektivno veže za ptičje receptore, no istovremeno se bilježe i određene mutacije koje omogućavaju njegovo bolje preživljavanje u sisavaca, a koje u određenim slučajevima mogu biti povezane s većom patogenošću i smrtnošću.

Što se tiče ljudi, u svijetu su do sada zabilježeni sporadični slučajevi infekcije A/H5N1, svi povezani s izravnim kontaktom sa zaraženom životinjom (perad), bez daljnjeg širenja infekcija s čovjeka na čovjeka. Od 2004. godine zabilježeno je ukupno 878 slučajeva, od kojih 458 sa smrtnim ishodom (smrtnost 52%). U 2023. zabilježeno je 8 slučajeva (Kambodža 2, Čile 1, Kina 1, Ujedinjeno Kraljevstvo 4).

Prema procjeni ECDC-a, rizik zaražavanja cirkulirajućim sojevima virusa A(H5N1) je među općom populacijom nizak te nizak do umjeren među osobama koje su profesionalno ili na drugi način izložene (djelatnici na peradarskim farmama, lovci, veterinari, vlasnici kućnih ljubimaca). Međutim, s obzirom na promjene u epidemiologiji i ekologiji ovog virusa, ECDC poziva na jačanje sustava nadzora nad sporadičnim slučajevima teške ptičje gripe u ljudi kroz sljedeće postupke:

  • Pacijente zaprimljene na bolničko liječenje zbog teških respiratornih simptoma pitati o njihovoj mogućoj izloženosti pticama (divlje ptice, perad) ili drugim životinjama (divlje ili domaće, uginule ili žive) unutar dva tjedna prije prijema.
  • Hospitalizirane pacijente sa slikom virusnog encefalitisa ili meningoencefalitisa nerazjašnjene etiologije testirati na virus influence, neovisno o sezoni respiratornih virusa (gripe).
  • Sve uzorke hospitaliziranih pacijenata koji su pozitivni na virus influence A treba subtipizirati neovisno o sezoni respiratornih virusa.
  • Sve uzorke pozitivne na virus influence A koji su negativni na podtipove sezonske gripe, A(H1N1)pdm09 i A(H3N2), treba odmah poslati na daljnju analizu i testiranje na A/H5.

Tipiziranje i subtipiziranje uzoraka na influencu provodi se u Nacionalnom referentnom centru za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC), tehnički dokument:  „Enhanced surveillance of severe avian influenza virus infections in hospital settings in the EU/EEA“ (poveznica: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/severe-avian-influenza-enhanced-surveillance-hospital-settings_0.pdf