x
x

Preporuke za liječenje anemije u srčanih bolesnika

  David Čičić, dr. med.

  10.12.2013.

American College of Physicians (ACP) objavio je preporuke za liječenje anemije u pacijenata sa srčanom bolešću. Preporuke se temelje na kliničkim dokazima preuzetim iz literature o anemiji i manjku željeza, objavljene na engleskom jeziku između 1947. i 2012. godine, a iznesene su u ACP-ovom glasilu, Annals of Internal Medicine.

Preporuke za liječenje anemije u srčanih bolesnika
Anemija se često javlja u srčanih bolesnika. Prisutna je u trećine bolesnika s kongestivnim zatajenjem srca i 10% - 20% pacijenata s koronarnom srčanom bolešću.

Preporuka 1: ACP preporuča restriktivnu strategiju transfuzije eritrocita u hospitaliziranih pacijenata s koronarnom srčanom bolešću. Prag za početak transfuzije je koncentracija hemoglobina 70 – 80 g/L.

Klinička praksa nije pokazala značajnu korist liberalne strategije transfuzije eritrocita (započinjanje transfuzije pri vrijednostima Hb>100 g/L) u odnosu na restriktivnu (započinjanje transfuzije pri vrijednostima Hb<100 g/L) u liječenju anemije kod pacijenata sa srčanom bolešću. Mortalitet i učestalost nuspojava nisu se znatno razlikovali između dvije strategije. Transfuzija eritrocita je stoga namijenjena srčanim bolesnicima s teškom anemijom.

Preporuka 2: ACP ne preporuča korištenje lijekova koji stimuliraju eritropoezu kod pacijenata s blagom do umjerenom anemijom i kongestivnim zatajenjem srca ili koronarnom srčanom bolešću.

Lijekovi koji stimuliraju eritropoezu (LSE) povezani su s većim rizikom za tromboemboliju i moždani udar, dok istovremeno nisu pokazali pozitivan učinak na mortalitet, kardiovaskularne incidente, hospitalizaciju ili kvalitetu života u proučavanoj populaciji.

Anemija se često javlja u srčanih bolesnika. Prisutna je u trećine bolesnika s kongestivnim zatajenjem srca i 10% - 20% pacijenata s koronarnom srčanom bolešću. U ovoj skupini bolesnika, anemija može pogoršati funkciju srca, povezana je s većim rizikom za hospitalizaciju i smrtni ishod, smanjenom tjelesnom sposobnošću i lošijom kvalitetom života. Ostaje nejasno vodi li anemija direktno i neovisno do lošijeg ishoda ili ukazuje na ozbiljnu podležeću bolest.

U liječenju anemije kod srčanih bolesnika koriste se transfuzija eritrocita, lijekovi koji stimuliraju eritropoezu i preparati željeza, iako nije poznato poboljšavaju li ove terapijske strategije konačni ishod liječenja.