x
x

Nove mogućnosti liječenja anemije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti

  25.11.2022.

U zadnjih nekoliko godina provedeno je više epidemioloških ispitivanja na temelju kojih se može zaključiti kako 10 % posto odraslog stanovništva u razvijenim zemljama ima kroničnu bubrežnu bolest (KBB), a taj je postotak još veći u osoba koje su starije od 65 godina. Anemija je česta komplikacija u bolesnika s KBB-om, a posebno je povezana sa srčano- i moždano-krvožilnim bolestima, daljnjim pogoršanjem bubrežne funkcije, smanjenom kvalitetom života, porastom pobola i smrtnosti, kao i s visokim troškovima liječenja.

Nove mogućnosti liječenja anemije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti

Brojni čimbenici utječu na nastanak anemije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti (KBB). Najznačajniji među njima su apsolutni i funkcionalni manjak željeza, nedostatna proizvodnja eritropoetina, trajna upala, povišena razina hepcidina, čimbenici vezani uz prisutno stanje hipoksije i gubitak krvi. Temelj današnjeg liječenja anemije u KBB-u čini liječenje preparatima željeza i primjena eritropoetina. Ciljna razina hemoglobina (Hb) je u većine bolesnika 100 do 120 g/L, koju je teško održavati. Liječenje anemije u bolesnika s KBB-om temelji se na postojećim smjernicama Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, koje su objavljene 2014. godine, a u skladu su sa smjernicama KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes). U međuvremenu je temeljem brojnih istraživanja i dobrom kliničkom praksom došlo do izmjena u shvaćanju liječenja anemije u KBB-u. Hipoksija-inducibilni faktori domene prolil hidroksilaze nova su klasa lijekova koji se uzimaju na usta, a rabe se za liječenje anemije KBB-a. Njihova učinkovitost u postizanju ciljne vrijednosti Hb i njezinom održavanju dokazana je u prekliničkim i kliničkim istraživanjima kojima su obuhvaćeni konzervativno ili dijalizom liječeni bolesnici. Spomenuti lijekovi uspješno su snizili razinu hepcidina i povoljno utjecali na metabolizam željeza. U tijeku su daljnja istraživanja.

Petar Kes