x
x

Uloga kliničkog farmaceuta u upravljanju antimikrobnim lijekovima

  29.11.2019.

Na području Europske unije godišnje umire 33 110 ljudi od posljedica infekcija uzrokovanih bakterijama rezistentnima na antibiotike. To je posljedica neadekvatne primjene antibiotika, sve češće nestašice lijekova, ali i sporog razvoja novih antibiotika.

Uloga kliničkog farmaceuta u upravljanju antimikrobnim lijekovima

Očuvanje učinkovitosti antimikrobnih lijekova značajan je javni imperativ, uslijed kojeg se nameće potreba za implementacijom programa za antimikrobno upravljanje pomoću tima za antimikrobno upravljanje (A-tim).

Znanstveni dokazi upućuju na to kako je za uspješno provođenje programa za antimikrobno upravljanje, uz odgovornost liječnika, neophodna i odgovornost kliničkog farmaceuta kao stručnjaka iz područja lijekova u bilo kojem okruženju.

Klinički farmaceut, kroz multidisciplinarnu suradnju – upotrebom svojih farmakoterapijskih znanja i vještina iz područja infektologije – može značajno doprinijeti smanjenju antimikrobne rezistencije. Nadalje, neophodna je provedba
edukacije iz područja programa za antimikrobno upravljanje i u dodiplomskoj nastavi na farmaceutskim fakultetima u cilju efikasnijeg provođenja mjera u borbi protiv AMR u okviru sveučilišnog programa.

Darija Kuruc Poje, Vesna Mađarić, Vlatka Janeš Poje, Srećko Marušić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidOlfen gelGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: