x
x

Je li dulje trajanje posjete kod liječnika korisno za pacijente i liječnike?

  22.07.2013.

Često se govori da liječnici nemaju dovoljno vremena za pacijente u ordinaciji. Pretpostavlja se da bi pacijenti bili zadovoljniji i da bi se njihovi problemi mogli bolje riješiti, kao i da bi liječnici mogli propisivati manje lijekova i više pričati s pacijentom o promjenama životnog stila kad bi liječnici i pacijenti imali više vremena za razgovor. Ali, pokazuju li istraživanja da je dulje trajanje posjete kod liječnika korisno za pacijente, liječnike i zdravstveni sustav?

Je li dulje trajanje posjete kod liječnika korisno za pacijente i liječnike?
Autori sustavnog pregleda literature pronašli su svega 5 studija o učinku duljine savjetovanja s primarnim liječnikom, koje su kratko trajale i nisu bile visoke kvalitete. Trenutno nema dovoljno dokaza da bi se moglo reći da li više vremena s primarnim liječnikom znači više koristi za pacijente.

Cochrane sustavni pregled pronašao je 5 studija u kojima je istraženo da li metode kojima se produljuje trajanje savjetovanja s liječnikom imaju ikakve koristi. U ovim je studijama mijenjana duljina posjete kod liječnika, što je dovelo do manjih promjena u stvarnoj duljini savjetovanja. Zaključak je studija sljedeći: kad su imali više vremena za savjetovanje, liječnici i pacijenti nisu razgovarali o većem broju problema niti o psihološkim problemima.

Kad su dobili više vremena za pacijente, liječnici nisu propisivali više lijekova, nisu naručivali više pretraga, nisu povećali broj uputnica i nisu načinili više pregleda (osim češćeg mjerenja krvnog tlaka). Pacijenti nisu pokazali veće zadovoljstvo svojom skrbi nakon duljeg savjetovanja, a dulje savjetovanje nije promijenilo broj naknadnih posjeta zbog istog zdravstvenog problema. S više vremena, liječnici su više razgovarali s pacijentima o tome kako se mogu bolje brinuti za svoje zdravlje, primjerice prestankom pušenja. Nije jasno da li kraće ili dulje savjetovanje mijenja razinu stresa kod liječnika. Također nije jasno da li dulje savjetovanje poboljšava ukupno zdravlje pacijenata, i nije bilo studija u kojima se procjenjivalo da li dulje savjetovanje poboljšava ponašanje pacijenata, ili pak štedi ili troši novac zdravstvenom sustavu.

Zaključno, autori sustavnog pregleda literature pronašli su svega 5 studija o učinku duljine savjetovanja s primarnim liječnikom, koje su kratko trajale i nisu bile visoke kvalitete. Stoga trenutno nema dovoljno dokaza da bi se moglo reći da li više vremena s primarnim liječnikom znači više koristi za pacijente.