x
x

Tinitus u bolesnika s otosklerozom

  31.01.2022.

Otoskleoza je nasljedna bolest kakterizirana progresivnim gubitkom sluha koji je posljedica promjena koštanog metabolizma na otičkoj kapsuli temporalne kosti. Tinitus kao simptom prisutan je u većine bolesnika s otosklerozom . Uzrok njegovog nastanka nije točno utvrđen. Nedovoljno istražena etipatogeneza, srećom, ne utječe na rezultate kirurškoga liječenja otoskleroze.

Tinitus u bolesnika s otosklerozom

Otoskleoza je nasljedna bolest kakterizirana progresivnim gubitkom sluha koji je posljedica promjena koštanog metabolizma na otičkoj kapsuli temporalne kosti. Stvaranje žarišta guste spongioze ima za posljedicu fiksaciju stapesa i smanjujući njegov vibracijski potencijal dovodi do provodne nagluhosti. Istraživanja etiopatogeneze otoskleroze upućuju na multifaktorijalni uzrok bolesti. Osim autosomno dominantog genskog utjecaja s nepotpunom pentrantnosti i varijabilnom ekspresivnosti, nastanak otoskleroze povezuje se i s utjecajem okoliša, primjerice virusom ospica, endokrinim čimbenicima, hormonima, poremećajima imunog sustava i bolestima vezivnoga tkiva. Tinitus kao simptom prisutan je u većine bolesnika s otosklerozom (prema nekim istraživanjima i u više od 90%), dok je teški oblik tinitusa prisutan u znatno manjem broju (oko 40%). Uzrok njegovog nastanka nije točno utvrđen, a brojna istraživanja predložila su više mehanizama koji izazivaju tinitus u otosklerozi: smanjenje vibracija endolimfe, nemaskirani vaskularni i mišićni šum kod provodne nagluhosti, intravaskularnu aglutinaciju eritrocita u kohlearnim arteriolama, toksičke meatabolite koji se stvaraju u otosklerotičnim žarištima, patološku vaskularizaciju otosklerotične kosti i moguću iritaciju živčanih niti 8. živca. Nedovoljno istražena etipatogeneza, srećom, ne utječe na rezultate kirurškoga liječenja otoskleroze. Danas najčešće korišteni zahvat, stapedotomija, dovodi do uspješne restitucije sluha u ovih bolesnika, smanjujući njegov provodni gubitak. Utjecaj operacije na smanjenje tinitusa nije tako dobar, pa iako u većine bolesnika dovodi do njegovog smanjenja ili nestanka, u dijelu njih šum ostaje nepromijenen ili se čak pogoršava. Iako nisu nađeni sigurni preoperacijski čimbenici koji bi utjecali na prognozu tinitusa nakon zahvata, neka istraživanja upućuju na značajno češće smanjenje ili nestanak tinitusa u uspješno operiranih bolesnika koji su preoperativno imali težu provodnu nagluhost, kao i u mlađih bolesnika bez zamjedbene komponente gubitka sluha. Isto tako, primijećeno je da stapedotomija ima značajno veći utjecaj na poboljšanje niskofrekvencijskog tinitusa, premda neka istraživanja to nisu potvrdila. Smatra se da je duboki šum u otosklerozi posljedica smanjenog elasticiteta stapesa zbog koštane fiksacije, dok se visokofrekvencijski šum povezuje s promjenama na bazilarnoj membrani u kohlearnoj otosklerozi.

Krsto Dawidowsky

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusMaxfluBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: