x
x

Dani otvorenih vrata za osobe s afazijom u SUVAG-u

  28.06.2022.

Poliklinika SUVAG Zagreb će 29. i 30.6. organizirati Dane otvorenih vrata za osobe s afazijom i sve zainteresirane koji mogu doći i saznati sve što ih zanima o ovom poremećaju.

Dani otvorenih vrata za osobe s afazijom u SUVAG-u

Cilj akcije je proširiti svijest šire javnosti o ovom poremećaju koji zahvaća cijele obitelji, ukazati na potrebu pravovremenog početka rehabilitacije osobe s afazijom te educirati članove obitelji i skrbnike osoba s afazijom.

Na taj način se želi osobama s afazijom, članovima njihovih obitelji i skrbnicima omogućiti pravovremene i potpune informacije o afaziji i rehabilitaciji.

Informacije će tijekom Dana otvorenih vrata logopedinje Karolina Lice i Martina Vuković Ogrizek iz Poliklinike SUVAG Zagreb davati i putem telefona na broj 01/4629-772.

Afazija je stečeni jezični poremećaj koji se manifestira teškoćama jezičnoga razumijevanja i izražavanja te teškoćama u čitanju i pisanju.

Stečeno oštećenje mozga javlja se najčešće nakon moždanog udara, ali se može javiti i nakon traumatske ozljede glave, tumora mozga, infekcije mozga ili kao posljedica neke neurodegenerativne bolesti.

Istraživanja pokazuju kako će trećina svih osoba koje su imale moždani udar razviti afaziju u blažem ili težem obliku.

Na godišnjoj razini, moždani udar u svijetu doživi 14,5 milijuna ljudi.

Simptomi afazije su često prvi i najuočljiviji simptom moždanog udara - osoba ima otežani izgovor riječi, teško se dosjeća željene riječi ili su riječi koje izgovara iskrivljene.

Osim teškoća u spontanom govoru, osobe s afazijom imaju i teškoće u razumijevanju tuđeg govora, teškoće u čitanju i pisanju teksta te teškoće u računanju.

Poliklinika SUVAG osnovana je 1961. kao ustanova za rehabilitaciju i edukaciju osoba oštećena sluha i govora po verbotonalnoj metodi akademika Petra Guberine, njezina utemeljitelja.

Do 1994. djeluje pod nazivom Centar SUVAG za rehabilitaciju slušanja i govora, a 1994. postaje vlasništvo Grada Zagreba i od tada djeluje pod nazivom Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG.

Danas djeluje kao jedinstvena zdravstvena ustanova na prostoru Republike Hrvatske u kojoj se provodi dijagnostika svih poremećaja vezanih uz govorno-jezični i komunikacijski razvoj kao i oštećenja sluha, rehabilitacija slušanja i govora, odgoj i obrazovanje djece oštećena sluha i/ili govora, uče strani jezici, rade znanstveno-istraživački projekti i obrazuju verbotonalni stručnjaci u Hrvatskoj i inozemstvu.

Programima dijagnostike i rehabilitacije obuhvaćeno je dnevno više od 1000 osoba.

Više od 80% pacijenata su djeca s jezično-govornim i komunikacijskim poremećajima te oštećenjem sluha.

U SUVAG-u dnevno, u sklopu kompleksne rehabilitacije, boravi oko 500 djece predškolske i školske dobi koja, uz rehabilitaciju slušanja i/ili govora, usvajaju i odgovarajuće odgojno-obrazovne sadržaje kako bi se pripremili za uključivanje u redovni sustav odgoja i obrazovanja.

U počecima djelovanja SUVAG-a bilo je 28 djelatnika, a danas ih je 307.

U okviru svečanog obilježavanja, promovirana je knjiga znanstveno-stručnog sadržaja, a predstavljena je i videorazglednica SUVAG-a koja obuhvaća kratki pregled djelatnosti i kompilaciju pojedinih scena iz različitih dječjih predstava.

60 godina Poliklinike SUVAG

Poliklinika SUVAG osnovana je 1961. kao ustanova za rehabilitaciju i edukaciju osoba oštećena sluha i govora po verbotonalnoj metodi akademika Petra Guberine, njezina utemeljitelja.

Do 1994. djeluje pod nazivom Centar SUVAG za rehabilitaciju slušanja i govora, a 1994. postaje vlasništvo Grada Zagreba i od tada djeluje pod nazivom Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG.

Danas djeluje kao jedinstvena zdravstvena ustanova na prostoru Republike Hrvatske u kojoj se provodi dijagnostika svih poremećaja vezanih uz govorno-jezični i komunikacijski razvoj kao i oštećenja sluha, rehabilitacija slušanja i govora, odgoj i obrazovanje djece oštećena sluha i/ili govora, uče strani jezici, rade znanstveno-istraživački projekti i obrazuju verbotonalni stručnjaci u Hrvatskoj i inozemstvu.

Programima dijagnostike i rehabilitacije obuhvaćeno je dnevno više od 1000 osoba.

Više od 80% pacijenata su djeca s jezično-govornim i komunikacijskim poremećajima te oštećenjem sluha.

U SUVAG-u dnevno, u sklopu kompleksne rehabilitacije, boravi oko 500 djece predškolske i školske dobi koja, uz rehabilitaciju slušanja i/ili govora, usvajaju i odgovarajuće odgojno-obrazovne sadržaje kako bi se pripremili za uključivanje u redovni sustav odgoja i obrazovanja.

U počecima djelovanja SUVAG-a bilo je 28 djelatnika, a danas ih je 307.

U okviru svečanog obilježavanja, promovirana je knjiga znanstveno-stručnog sadržaja, a predstavljena je i videorazglednica SUVAG-a koja obuhvaća kratki pregled djelatnosti i kompilaciju pojedinih scena iz različitih dječjih predstava.

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG