x
x

Svjetski dan sluha

  03.03.2023.

Od 2007. godine se 3. ožujka obilježava Međunarodni dan sluha. Ovaj dan je posvećen podizanju svijesti i poticanju brige o uhu i sluhu. Pozornost se želi skrenuti na gubitke sluha prouzročene bukom, posebno korištenjem slušalica i pametnih telefona, ali i na izloženost glasnoj glazbi na zabavama, u kafićima i noćnim klubovima.

Svjetski dan sluha

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje kako više od 466 milijuna ljudi ima ozbiljno oštećenje sluha, od toga 34 milijuna djece. Ovaj podatak podrazumijeva oštećenje sluha od 40 dB na uhu s boljim ostacima sluha kod odraslih, odnosno 30 dB kod djece. Također procjenjuje se da je 1.1 milijardi mladih u dobi između 12. i 35. godine u riziku od oštećenja sluha zbog izlaganja buci (slušanje glasne glazbe, preglasne projekcije u kino dvoranama, koncerti, sportska događanja i sl.). U Hrvatskoj oko 10% populacije ima određeni stupanj oštećenja sluha, a na godinu se rodi oko 300 djece s oštećenim sluhom. Ipak 60% oštećenja sluha u djetinjstvu može se prevenirati (komplikacije pri porodu ili u trudnoći, infekcije, korištenje nekih lijekova itd.).

Svjetski dan sluha 2023. naglasit će važnost integracije skrbi za uho i sluh u primarnu zdravstvenu zaštitu, kao bitne komponente univerzalne zdravstvene zaštite.

Ključne poruke povodom ovogodišnjeg Svjetskog dana sluha su:

  • Problemi s ušima i sluhom među najčešćim su problemima u zajednici.
  • Više od 60% njih može se prepoznati i riješiti na primarnoj razini skrbi.
  • Integracija skrbi za uho i sluh u usluge primarne zdravstvene zaštite moguća je kroz obuku i izgradnju kapaciteta na ovoj razini.
  • Takva će integracija biti od koristi ljudima i pomoći će zemljama da napreduju prema cilju univerzalne zdravstvene pokrivenosti.

Na Svjetski dan sluha Svjetska zdravstvena organizacija će objaviti novi priručnik za obuku - Priručnik za obuku o primarnoj njezi uha i sluha.