x
x

Suvremena rehabilitacija odraslih osoba sa stečenim oštećenjem sluha

  15.01.2018.

Oštećenje sluha stekne svaka četvrta osoba u dobi iznad 60. godine. Ono otežava komunikaciju i time narušava društveni život, emocionalnu dobrobit, funkcionalni status i mentalno zdravlje.

Suvremena rehabilitacija odraslih osoba sa stečenim oštećenjem sluha

Smanjenje njegova utjecaja na kvalitetu života suvremena intervencija nastoji ostvariti psihosocijalnim pristupom. To podrazumijeva nadogradnju dodjele slušnog pomagala instrukcijskim aktivnostima, komunikacijskim treningom i savjetovanjem koje provode različiti stručnjaci radi osnaživanja novih korisnika slušnih pomagala u prihvaćanju gubitka sluha, maksimalnom iskorištavanju preostalog sluha za uspješnu komunikaciju te sprječavanju socijalne izolacije.

Ovaj rad opisuje pretpostavke i sastavnice holističkog, interdisciplinarnog procesa intervencije u području stečenog oštećenja sluha kod starijih osoba.

U radu je izneseno do sada spoznato o:

  • složenim posljedicama oštećenja sluha i njihovoj vrlo individualnoj prirodi;
  • ovisnosti uspjeha intervencije o utvrđivanju i zadovoljavanju različitih specifičnih pojedinačnih potreba proizašlih iz gubitka sluha;
  • načinima strukturiranja i evaluacije psihosocijalne intervencije;
  • doprinosu holističkog modela intervencije prevenciji i/ili ublažavanju ukupnog utjecaja gubitka sluha na kvalitetu života.

Luka Bonetti, Iva Ratkovski, Boris Šimunjak