x
x

Prolazno onečišćenje zraka lebdećim česticama u Zagrebu

  04.11.2021.

Povećana koncentracija lebdećih čestica (PM10, PM2,5) u zraku kojoj smo svjedočili posljednja tri dana u gradu Zagrebu rezultat je nepovoljnih vremenskih uvjeta (prvenstveno magla) i uobičajena je pojava tijekom zimskih mjeseci. Radi se o trenutnom onečišćenju zraka koje ne bi trebalo imati utjecaj na zdravlje građana, ali kao i uvijek Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ izdaje preporuke građanima, posebice najosjetljivijim skupinama.

Prolazno onečišćenje zraka lebdećim česticama u Zagrebu
Trenutno onečišćenje zraka lebdećim česticama ne predstavlja veću ugrozu za ljudski život

„Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta (magla), koji uzrokuju stvaranje tzv. "kape" nad gradom i time nemogućnost prozračivanja, a i početka sezone grijanja, svjedočimo trenutno lošoj kvaliteti zraka u gradu s obzirom na lebdeće čestice PM10 i PM2,5. Treba napomenuti kako se kvaliteta zraka ocjenjuje na godišnjoj razini, a ne na temelju trenutnog onečišćenja. Tako je npr. za lebdeće čestice PM10 dozvoljeno 35 dana u godini prekoračenje granične vrijednosti“, objasnio je Marko Marić, dipl. ing. el., voditelj Laboratorija za zrak, buku i ostale mikroklimatske uvjete Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Stručnjaci Zavoda napominju kako će se poboljšanjem vremenskih uvjeta poboljšati i kvaliteta zraka, ali napominju da i dalje možemo očekivati povremena povećanja koncentracije lebdećih čestica u zraku s obzirom na to da smo u sezoni grijanja. U tom smislu, značajnu ulogu u onečišćenju zraka lebdećim česticama imaju kućna ložišta i promet, što je uobičajeno za hladnijeg vremena.

Sveobuhvatan i trenutan uvid u rezultate praćenja kvalitete zraka, ali i ostale okolišne čimbenike, građani mogu pratiti na internetskog stranici Zavoda u okviru projekta Ekološke karte Grada Zagreba: https://ekokartazagreb.stampar.hr/.

Projekt Ekološka karta Grada Zagreba objedinjuje postojeće podatke o stanju okoliša, odnosno stupnju onečišćenja tla, vode i zraka, te ih nadograđuje dodatnim relevantnim podacima koji služe nadležnim Gradskim uredima, kao jednostavan i funkcionalan alat u procesu planiranja, izgradnje i korištenja zemljišta na području Grada Zagreba.

Općenite zdravstvene preporuke u slučajevima povišenih vrijednosti lebdećih čestica u zraku

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusAndol PROMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: