x
x

Svjetski dan voda 2022.

  22.03.2022.

Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka svake godine kako bi se skrenula pozornost ljudi diljem svijeta na važnost očuvanja vode za piće. Tema za 2022. g. su „Podzemne vode“, a ovogodišnje ime kampanje glasi „Podzemne vode – učinimo nevidljivo vidljivim“.

Svjetski dan voda 2022.
U Sjevernoj Americi i Europi nitrati i pesticidi predstavljaju veliku prijetnju kvaliteti podzemnih voda.

Cilj svjetskog dana vode je upozoriti i podići svijest o 2 milijarde ljudi koji žive bez pristupa pitkoj vodi s fokusom na podržavanje postizanja ciljeva UN-ove Agende 2030 održivih razvoja (SDG 6): Voda i odvodnja za sve do 2030. g.

Tema za 2022. g. su „Podzemne vode“, a ovogodišnje ime kampanje glasi „Podzemne vode – učinimo nevidljivo vidljivim“.

Podzemne vode su nevidljive, ali je njihov utjecaj vidljiv posvuda. Izvan vidokruga, pod našim nogama, podzemna voda je skriveno blago koje obogaćuje naše živote. U najsušim dijelovima svijeta, to je možda jedina voda koji ljudi imaju.

Kako samo ime kaže, podzemne vode su vode koje se nalaze pod zemljom, a nalazimo ih u vodonosnicima, geološkim formacijama stijena, pijeska i šljunka koji sadrže znatne količine vode. Napajaju izvore, rijeke, jezera te prodiru u mora i oceane. Podzemne vode se uglavnom obnavljaju padalinama i otapanjem snijega koje se infiltriraju u tlo.

Skoro sva tekuća slatka voda na svijetu je podzemna voda. Život bez nje nije moguć. Koristi se za opskrbu pitkom vodom, sanitarne sustave, poljoprivredu, industriju i ekosustave. Mnoga sušna područja ovise samo o podzemnim vodama.

Na mnogim mjestima ljudske aktivnosti prekomjerno koriste i zagađuju podzemne vode. Prekomjerno iskorištavanje može dovesti do nestabilnosti i slijeganja tla, dok u priobalnim područjima može doći do prodora morske vode ispod kopna. Podzemne vode su onečišćene u mnogim područjima, a sanacija je često dug i težak proces. To povećava troškove prerade podzemnih voda, a ponekad čak i onemogućuje njihovu upotrebu.

Na drugim mjestima ne znamo koliko podzemne vode leži ispod nas, što znači da možda ne uspijevamo iskoristiti potencijalno vitalni vodni resurs. Istraživanje, zaštita i održivo korištenje podzemnih voda bit će ključno za preživljavanje i prilagodbu klimatskim promjenama i zadovoljavanje potreba rastuće populacije.

Što možemo učiniti? Moramo zaštititi podzemne vode od onečišćenja i koristiti ih održivo, uravnotežujući potrebe ljudi i svijeta. Vitalna uloga podzemnih voda u sustavima vode i kanalizacije, poljoprivredi, industriji, ekosustavima i prilagodbi na klimatske promjene mora se odraziti u kreiranju politike održivog razvoja.

Ono što radimo na površini utječe na vodu pod zemljom. Potencijalne prijetnje kakvoći podzemnih voda su prirodna (geogena) onečišćenja i izvori onečišćenja iz korištenja zemljišta i drugih ljudskih aktivnosti (antropogena kontaminacija). Dva najraširenija geogena zagađivača su arsen i fluor. Prirodno onečišćenje arsenom u podzemnim vodama utječe na milijune ljudi na svim kontinentima. Stoga je kvalitetu podzemnih voda potrebno redovito procjenjivati i pratiti. Antropogena kontaminacija uključuje učinke povećanja poljoprivrede, urbanizacije, porasta stanovništva i klimatskih promjena.

Na primjer, diljem Afrike na kvalitetu podzemne vode utječu loša sanitarna infrastruktura i poljoprivredna praksa, što je dovelo do visoke razine onečišćenja nitratima i mikroorganizmima. U Sjevernoj Americi i Europi nitrati i pesticidi predstavljaju veliku prijetnju kvaliteti podzemnih voda. Naime, 20% tijela podzemnih voda Europske unije (EU) premašuje EU standarde o dobroj kvaliteti vode zbog zagađenja iz poljoprivrede.