x
x

Post COVID-19 sindrom

  mag. sc. Lana Augustinčić, dr. med.

  16.02.2021.

Dugoročni oporavak od COVID-19, poznat i kao dugoročni COVID-19 sindrom, predstavlja izazov za kliničare i pacijente jer za sada imamo malo dokaza kako najbolje zbrinuti pacijente i to iz opservacijskih studija i pojedinačnih izvještaja.

Post COVID-19 sindrom

Američko društvo infektologa je objavilo kako bi se mogao definirati post-COVID-19 sindrom: simptomi moraju trajati najmanje 4 tjedna nakon akutne SARS-CoV-2 infekcije, umor, dispneja i druge plućne komplikacije su među najčešćim simptomima i traju najmanje 4 tjedna nakon akutne infekcije. Puno pacijenata prijavljuje simptome 2 do 6 i više mjeseci nakon bolesti. Također se anegdotalno javljaju simptomi post-traumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Ti simptomi su slični simptomima akutne bolesti kojoj prethodi asimptomatska infekcija.

Pacijenti koji nisu bili hospitailzirani, a bili su akutno bolesni, kao i oni koji su bili hospitalizirani se također javljaju sa post-COVID sindromom. COVID-19 može dovesti do dugog trajanja oporavka. Hospitalizirani pacijenti koji dulje vremena provode ležeći na leđima imaju veću šansu razviti perifernu neuropatiju. Posljedična slabost ruku i nogu pogotovo je važna u pacijenata s dijabetesom. U pacijenata koji su dulje vrijeme hospitalizirani češće se javljaju PTSP, anksioznost i depresija. Ove nuspojave nisu ekskluzivne za COVID-19, već su opisane i u ljudi koji su proveli tjedne ili mjesece u intenzivnoj skrbi.

VEZANI SADRŽAJ > <