x
x

Utjecaj pandemije COVID-19 na oboljele od shizofrenije

  29.12.2023.

Strah od prijenosa zaraze COVID-19 pridonio je pojavi anksioznosti i depresije kod osoba koje do sada nisu bolovale od mentalnih bolesti, te do pogoršanja simptoma u osoba s prethodno dijagnosticiranim mentalnim bolestima.

Utjecaj pandemije COVID-19 na oboljele od shizofrenije

Pokazano je da oboljeli od shizofrenije imaju povećan rizik od zaraze COVID-19 kao i da su češće hospitalizirani te imaju veću smrtnost, što se povezuje s velikim brojem komorbiditeta, pušenjem te korištenjem velikog broja lijekova.

Uočena je i veza između imunološkog i upalnog profila COVID-19 i shizofrenije. Problem su također nejednakost zdravstvene skrbi i stigma koji doprinose lošijem ishodu COVID-19 kod osoba oboljelih od mentalnih bolesti. Pandemija COVID-19 može dovesti do pogoršanja psihotičnih simptoma i pojave relapsa u osoba s prethodno dijagnosticiranim mentalnim bolestima. Nadalje, uočena je veza između socijalne izolacije i pogoršanja mentalnog zdravlja u smislu razvoja stresa i anksioznosti.

Kako bi se nastavila pružati kontinuirana skrb oboljelima od shizofrenije, a smanjio rizik od zaraze, telemedicina pruža najbolje moguće rješenje, no za teže slučajeve fizički posjeti ostaju i dalje ključni. Oboljeli od shizofrenije su vulnerabilna skupina u smislu zaraze COVID-19 i mogućeg smrtnog ishoda i potrebno ih je zaštititi senzibiliziranjem društva i medicinskih djelatnika kako bi se uklonila stigma i smanjile nejednakosti u pružanju zdravstvene skrbi.

Lester Toni Dobrić, Miroslav Herceg