x
x

COVID-19: naputci za monoklonska protutijela, bamlanivimab i etesevimab

  mag. sc. Lana Augustinčić, dr. med.

  27.02.2021.

Nacionalni američki institut za zdravlje (NIH) preporučaju kombinaciju bamlanivimaba (700 mg) i etesevimaba (1400 mg) za terapiju vanjskih pacijenata s blagim do umjerenim COVID-19 koji imaju visoki rizik za progresiju bolesti.

COVID-19: naputci za monoklonska protutijela, bamlanivimab i etesevimab

Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) je u veljači 2021. odobrila upotrebu monoklonskih protutijela po ubrzanoj proceduri za visokorizične bolesnike. Visoko rizični bolesnici su oni s BMI-om iznad 35, dijabetesom, kroničnom bolešću bubrega, ili imunokompromitirani, odrasli stariji od 65 godina, te oni u dobi 12 - 17 godina s anemijom srpastih stanica ili kongenitalnom bolešću srca.

NIH je protiv zajedničkog uzimanja bamlanivimaba i etesevimaba kod pacijenata hospitaliziranih zbog COVID-19.