x
x

Farmakoterapija, cijepljenje i liječenje COVID-19 u izvanbolničkim uvjetima

  16.12.2020.

Prezentacije s jučer održanog e-sastanka Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju posvećenog farmakoterapiji, cijepljenju i smjernicama za liječenje COVID-19 u izvanbolničkim uvjetima možete naći na stanicama e-pharmaca.

Farmakoterapija, cijepljenje i liječenje COVID-19 u izvanbolničkim uvjetima

Doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović iz KBC-a Osijek prezentirala je stručno i pregledno dostupne dokaze o farmakoterapiji COVID-19. Prof. dr. sc. Robert Likić iz KBC-a Zagreb pružio je uvid u osnovne informacije o uskoro dostupnim cjepivima protiv COVID-19 te procijenio moguće posljedice nesklonosti cijepljenju protiv SARS-CoV-2. Dr. sc. Neven Papić iz Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević prezentirao je najnovije dokaze za i protiv primjene antimikrobne, antikoagulantne/antitrombocitne, antivirusne i imunomodulatorne terapije u liječenju COVID-19 u izvanbolničkim uvjetima te prezentirao važeće smjernice za liječenje ovih bolesnika. 

Prim. dr. sc. Ksenija Makar-Aušperger je kao glavna urednica Pharmaca prezentirala novosti o časopisu te najavila teme sljedećeg broja: imunološki odgovor na cjepiva, zašto je važan Sažetak opisa svojstava lijeka, novi lijekovi na listi HZZO-a u 2020 - kritički osvrt, cjepivo protiv SAR-CoV-2 kod anamneze alergija te u trudnoći: pro et contra, tromboprofilaksa u COVID-19, i druge.

Zaključci e-sastanka su sljedeći:

  • Preporuke za liječenje COVID-19 je potrebno temeljiti na dokazima iz dobrih randomiziranih kontroliranih kliničkih ispitivanja, pri čemu najveću razinu dokaza predstavljaju placebom kontrolirana ispitivanja.
  • Nekritičko oduševljenje stručne i opće javnosti novim terapijama COVID-19 čija sigurnost i učinkovitost nije dovoljno potvrđena te koje nisu uvrštene u smjernice relevantnih stručnih društava ne preporučuje se, i može donijeti štetu bolesnicima.
  • Sigurnost i učinkovitost cjepiva protiv SARS-CoV-2 (AstraZeneca/Oxford: adenovirusno vektorsko, Johnson&Johnson/Jansen: adenovirusno vektorsko, Pfizer/NioNTech: mRNA tehnologija, Moderna:mRNA tehnologija) procijenjeni su u dobrim randomiziranim placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima.
  • Kojim cjepivom se cijepiti? Prvim koje postane dostupno!
  • U bolesnika koji se liječe izvanbolnički od COVID-19 općenito nije potrebna primjena antibiotika (posebno ne azitromicina u monoterapiji), antikoagulantne terapije u profilaktičkoj primjeni tromboembolije, vitamina D ili C, cinka, deksametazona, ili favipiravira. Ne preporučuje se liječenjem I-MASK ili MATH+ protokolom jer nema dokaza o njihovoj učinkovitosti.
  • U izvanbolničkom liječenju bolesnika s COVID-19 preporučaju se: kontrola kašlja (fokodin-fosfat, kodein- fosfat), antipiretici (paracetamol, ibuprofen), anksiolitici (benzodijazepini) ako su potrebni te praćenje bolesnika zbog mogućnosti brze progresije bolesti.

VEZANI SADRŽAJ > <