x
x

COVID-19: restrikcije zbog pandemije, trendovi kretanja i razvoj infekcije

  mag. sc. Lana Augustinčić, dr. med.

  25.01.2021.

Povezanost zatvaranja stanovništva i restrikcija zbog pandemije COVID-19 koji je naložila vlada i grupnih trendovi kretanja u Nigeriji sa SARS-CoV-2 infekcijom objavljena je u časopisu JAMA.

COVID-19: restrikcije zbog pandemije, trendovi kretanja i razvoj infekcije

Važnost

Kako bi se pripremili za buduće koronavirus 19 (COVID-19) valove epidemije, nigerijski političari trebali su uvid u širenje COVID-19 i promjene stope infekcije ovisno o vladinim mjerama i ograničenjima.

Ciljevi

Mjeriti vezu izolacije i restrikcije s kretanjem stanovništva, te povezati kretanje i vezu s ozbiljnom infekcijom sa SARS-CoV-2 i karakterizirati grupno širenje COVID-19.

Dizajn studije

Ova studija je koristila anonimne podatke dobivene preko mobilnih mreža Nigerijaca korisnika pametnih telefona koji su dopustili praćenje svog kretanja iz grupe od 40 milijuna sudionika. Sudionici su bili podijeljeni u sljedeće skupine: prodaja i rekreacija, kupovina namirnica i ljekarne, parkovi, stanice javnog prijevoza, radno mjesto i stambena naselja. Zatvaranja i restrikcije su uvedene 30. ožujka, 2020. i parcijalno otpuštene 4. svibnja. 2020.

Glavni ishodi i mjere

Mjerenje veze zatvaranja i restrikcije s mobilnošću stanovništva učinjeno je istraživanju s isprekidanim vremenskim slijedom. Negativna mobilna regresija je korištena za procjenu veze između potvrđene SARS-CoV-2 infekcije i kategorija kretanja stanovništva.  

Rezultati

Zatvaranja i restrikcije su imale negativnu korelaciju s dnevnim kretanjem u prodaji i rekreaciji, kupovini namirnica i posjeti ljekarni, parkovima, stanicama javnog prijevoza i s odlaskom naradno mjesto. Pozitivna korelacija je primijećena s kretanjem u stambenom naselju. Svako postotno povećanje u kretanju u stambenim područjima, javnom prijevozu i na radnom mjestu je praćeno povećanjem incidencije SARS-CoV2. Dodatno zatvaranje i restrikcije su povezane sa sprječavanjem do 5,8 milijuna infekcija za vrijeme trajanja studije.

Zaključak i važnost

U ovom presječnom istraživanju, zatvaranja i restrikcije su imale značajnu vezu s grupnom seobe stanovništva, te su povezane sa smanjenjem seoba u populaciji što je usporilo širenje COVID-19.

U pandemiji je potrebna bolja kontrola infekcije i traženje kontakata u stambenim naseljima, u javnom prijevozu i na radnim mjestima.