x
x

COVID-19: Ivermektin i blagi oblici bolesti

  05.03.2021.

Čini se da antiparazitik ivermektin ne poboljšava ishode kod blagog COVID-19, utvrđeno je u randomiziranom monocentričnom kliničkom ispitivanju objavljenom u časopisu JAMA. Prethodna istraživanja sugerirala su potencijalni učinak protiv SARS-CoV-2.

COVID-19: Ivermektin i blagi oblici bolesti

U novom ispitivanju u koje je uključeno 400 odraslih osoba u Kolumbiji s blagim COVID-19 unutar 7 dana od pojave simptoma randomizirano je u ispitivanu skupinu koja je primala oralnu otopinu ivermektina ili kontolnu koja je primala placebo svakodnevno tijekom 5 dana.

Pacijenti su mogli biti kod kuće ili u bolnici bez potrebe za dodatnim liječenjem velikim protokom kisika ili mehaničkom ventilacijom. Primarni ishod - vrijeme do nestanka simptoma - nije se značajno razlikovao među skupinama (medijan: 10 dana s ivermektinom, 12 s placebom). Do 21. dana simptomi su nestali u otprilike 80% pacijenata u svakoj skupini. Oko 7,5% bolesnika u skupini koja je primala ivermektin i 2,5% u skupini koja je primala placebo prekinulo je liječenje.