x
x

COVID-19: kalkulator za procjenu rizika pogoršanja infekcije

  13.05.2020.

Istraživači su razvili internetski kalkulator rizika kako bi procijenili vjerojatnost razvoja kritičnog oblika COVID-19 infekcije, a koja je definirana kao prijam bolesnika u jedinicu intenzivne medicine, uvođenje invazivne mehaničke potpore disanju ili smrtni ishod, objavljeno je u JAMA Internal Medicine.

COVID-19: kalkulator za procjenu rizika pogoršanja infekcije

Istraživači iz Kine su proučili povijesti bolesti gotovo 1600 bolesnika  i procijenili 72 potencijalna faktora rizika.

Otkrili su da je sljedećih 10 varijabli koje su se odnosile na prijam povezano s povećanim rizikom za razvoj pogoršanja bolesti i kritično stanje bolesnika: radiografske promjene na plućima, starija dob, hemoptiza, dispneja, gubitak svijesti, broj komorbiditeta, karcinom u povijesti bolesti, omjer neutrofila-limfocita, laktat dehidrogenaza i direktni bilirubin.