x
x

Mjerenje zadovoljstva životom jednom česticom

  27.02.2020.

Generalno zadovoljstvo životom često je mjereno jednom česticom, no psihometrijske karakteristike takvog načina mjerenja rijetko su provjeravane.

Mjerenje zadovoljstva životom jednom česticom

Glavni cilj ovog istraživanja je provjera pouzdanosti i valjanosti mjerenja zadovoljstva životom jednom česticom uspoređujući mjerenje jednom česticom s Ljestvicom zadovoljstva životom (SWLS).

Istraživanje je provedeno na tri nezavisna prigodna uzorka studenata i odraslih. Pouzdanost mjerenja zadovoljstva životom jednom česticom procijenjena je dvjema metodama procjene (korištenjem formule za korekciju zbog atenuacije i korištenjem faktorske analize). Obje metode ukazuju zadovoljavajuću pouzdanost jedne čestice u sva tri nezavisna uzorka.

Mjerenje zadovoljstva životom jednom česticom pokazalo je odgovarajuću kriterijsku valjanost. Kako bismo provjerili konstruktnu valjanost koristili smo povezanost između dviju mjera zadovoljstva životom i mjera općeg psihičkog distresa (CORE-10, CORE-OM i DASS-21).

Rezultati ukazuju na zadovoljavajuću konstruktnu valjanost mjere zadovoljstva životom jednom česticom, odnosno ukazuju da je ta mjera snažnije povezana s mjerama općeg psihičkog distresa.

Anita Lauri Korajlija, Ivona Mihaljević, Nataša Jokić-Begić