x
x

HUHIV: Kvalitete života ovisnika

  04.11.2022.

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) provela je u sklopu projekta "Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde" istraživanje o kvaliteti života ovisnika prema kojemu su osuda i nepovjerenje društva najveća prepreka u borbi s ovisnošću.

HUHIV: Kvalitete života ovisnika

Istraživanje je ispitalo stanje kvalitete života ovisnika, s gledišta aktivnih korisnika droga i liječenih osoba s problemom ovisnosti diljem Hrvatske.

U uzorku od ukupno 273 sudionika, bilo je 177 aktivnih ovisnika o opojnim drogama te 96 liječenih ovisnika, koji su samoprocjenjivali svoje fizičko i psihičko zdravlje, uključujući zadovoljstvo životom i osjećaj sreće u cjelini.

Briga za vlastito zdravlje pokazala se kao najsnažniji motiv za početak liječenja kod 41% aktivnih i 40% liječenih ovisnika.

Iza toga slijede želja za "normalnim" životom i normalizacija odnosa s obitelji.

Osuda i nepovjerenje društva sudionici percipiraju kao najveću prepreku u borbi s ovisnošću.

Gotovo polovica njih doživjela je osjećaj stigmatizacije/diskriminacije od strane stručnjaka i ustanova.

Tijekom istraživanja prikupljeni su i podaci o radno-pravnom statusu i financijskom položaju sudionika.

Muškarci u dobi od 31 do 40 godina i od 41 do 50 činili su 60% svih sudionika, pri čemu je kod aktivnih ovisnika zamjetan udio mlađih sudionika, od 18 do 30, koji iznosi 24%.

Trenutne su materijalne prilike jako loše i loše kod polovice sudionika, a osrednje kod trećine.

Srednju školu završile su 2/3 sudionika, dok 20% aktivnih ovisnika ima završenu samo osnovnu školu.

Više ih je od polovice neoženjeno i iskazuje da nema djecu.

Gotovo polovica njih izgubila je radno mjesto zbog ovisnosti.

Čak 94% liječenih osoba nije zaposleno, dok je kod aktivnih ovisnika to 53%.

Većina ispitanika uvjete za zaposlenje smatra lošima, a još toliko smatra ih osrednjima.

Ispitane su kvaliteta i dostupnost psihosocijalne podrške i zdravstvene zaštite tijekom borbe s ovisnošću i tijekom pokušaja liječenja od ovisnosti te motivacijski čimbenici i prepreke u borbi s ovisnošću.

Većina sudionika smatra osrednjom i odličnom kvalitetu usluga centara za socijalnu skrb, primarne zdravstvene zaštite, psihijatrijske i psihološke zaštite mentalnog zdravlja te ostalih bolničkih odjela.

Također, većina kaže da su im ove usluga bile dostupne i tijekom pandemije koronavirusa.

Što se tiče usluga drop-in centara, samo 22% liječenih ovisnika ocjenjuje ih odličnima, u odnosu na 70% aktivnih korisnika.

Sličan je odnos i s razmjenom igala i šprica te savjetovanjem o mogućnostima liječenja od ovisnosti.

Izvor: Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV)