x
x

E-cigarete i kronične plućne bolesti

  19.12.2019.

Upotreba e-cigareta neovisan je faktor rizika za razvoj kronične plućne bolesti objavljeno je u časopisu American Journal of Preventive Medicine.

E-cigarete i kronične plućne bolesti

Tijekom 2013. i 2014. godine više od 30.000 odraslih osoba u SAD-u prijavilo je uporabu duhanskih proizvoda, uključujući e-cigarete. Te osobe su zatim praćene do 2016 godine kako bi se utvrdio razvoj kroničnih plućnih bolesti. Zabilježeno je 1100 slučajeva kroničnih plućnih bolesti, KOPB-a, astme i emfizema na uzorku od 19.000 ispitanika koji na početku studije nisu imali kroničnu plućnu bolest.  

Nakon prilagodbe rezultata, sadašnji i bivši korisnici e-cigareta imali su oko 30% povećani rizik od razvoja kroničnih plućnih bolesti u odnosu na one koji nikada nisu koristili e-cigarete. Rizici su veći za one koji su koristili i e-cigarete i „obične“ cigarete, u odnosu na ispitanike koji su koristili samo obične cigarete ili samo e-cigarete.