x
x

Obnovljene smjernice o primjeni inhalacijskih kortikosteroida za umjerenu astmu

  04.12.2020.

Ažurirane smjernice preporučuju primjenu inhalacijskih kortikosteroida po potrebi za blagu i umjereno trajnu astmu, objavljeno je u časopisu JAMA.

Obnovljene smjernice o primjeni inhalacijskih kortikosteroida za umjerenu astmu

Inhalacijski kortikosteroidi (ICS) mogu se koristiti prema potrebi za liječenje simptoma u bolesnika starijih od 12 godina s blagom ili umjerenom trajnom astmom, prema ažuriranim smjernicama za astmu iz Nacionalnog programa za obrazovanje i prevenciju astme (the National Asthma Education and Prevention Program). Zadnje smjernice koje je panel objavio izašle su 2007. godine.

Bolesnicima s blagom trajnom astmom savjetuje se da koriste redoviti dnevni ICS s inhalacijskim  beta2-agonistom kratkotrajnog djelovanja (SABA, engl. short-acting β2-agonist).) ili da ih oboje koriste prema potrebi. Oni s umjerenom trajnom astmom trebali bi svakodnevno koristiti jedan inhaler s ICS-om i formoterolom, plus dodatne doze kombiniranog režima po potrebi - poznate kao pojedinačna terapija održavanja i olakšanja (MART (od engl. maintenance and reliever therapy).

Među ostalim promjenama ističemo:

  • Muskarinski antagonist s dugotrajnim djelovanjem (LAMA) preporučuje se kao dodatak terapiji ICS-u srednje ili visoke doze, te beta-agonistu dugotrajnog djelovanja (LABA) u slučajevima nekontrolirane astme.
  • Izdahnuti dušikov oksid kao dodatak za procjenu kontrole liječenja astme za one starije od 5 godina (frakcijski  izdahnuti dušikov oksid (FeNO)) 
  • Panel preporučuje supkutanu imunoterapiju i protiv je sublingvalne imunoterapije.