x
x

Povećava se potrošnja alkohola po glavi stavnovnika u gotovo svim zemljama

  26.04.2021.

Potrošnja alkohola po glavi stanovnika povećava se u gotovo svim zemljama svijeta, a posljedično se povećava i broj osoba koje pate od bolesti koje nastaju kao posljedica zlouporabe.

Povećava se potrošnja alkohola po glavi stavnovnika u gotovo svim zemljama
U borbi protiv nezaraznih kroničnih bolesti Svjetska zdravstvena organizacija stavila je smanjenje štetne konzumacije alkohola za jedan od prioritetnih ciljeva do 2030. godine.

Štetni učinci za pojedinca i za društvenu zajednicu kao posljedica prekomjerne uporabe alkohola su brojni i čvrsto dokumentirani i dokazani.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Europska regija je regija s najvećom potrošnjom alkoholnih pića u svijetu.

Hrvatska je jedna od zemalja koja ima visoku konzumaciju alkoholnih pića.

U našem društvu pijenje alkoholnih pića je ugrađeno u običaje te je velika nekritičnost prema njegovoj konzumaciji.

Sve veći broj mladih ljudi konzumira alkoholna pića, a prva konzumiranja alkohola počinju već u osnovnoj školi.

Štetna upotreba alkohola ima značajan utjecaj na javno zdravlje, budući da predstavlja globalni problem koji kompromitira kako individualni razvoj, tako i razvoj društva.

Štetne posljedice koje alkohol uzrokuje sežu daleko van okvira fizičkog i psihičkog zdravlja same osobe koja ga konzumira - alkohol nepovoljno utječe i na zdravlje članova obitelji, kao i na osobe iz okruženja.

Pijenje alkoholnih pića rizični je čimbenik za nastanak brojnih kroničnih bolesti te je povezana sa nastankom nekih malignih bolesti koje su porastu, kao što su karcinom dojke, jetre, debelog crijeva, želuca, gušterače, jednjaka.

U borbi protiv nezaraznih kroničnih bolesti Svjetska zdravstvena organizacija stavila je smanjenje štetne konzumacije alkohola za jedan od prioritetnih ciljeva do 2030. godine.

U prevenciji štetne konzumacije alkohola Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje sveobuhvatne intervencije koje su usmjerene na smanjenje dostupnosti, informiranje populacije o rizicima, smanjenje potražnje te intervencije zdravstvene službe za rano prepoznavanje rizika i pravovremeno liječenje.

Među preporučenim intervencijama za smanjenje dostupnosti alkoholnih pića su:

  • povećanje cijena alkoholnih pića
  • zabrana reklamiranja alkoholnih pića
  • ograničenje dostupnosti prodaje: zabrana prodaje mlađima od 18 godina, zabrana prodaje na benzinskim postajama, zabrana konzumacije na javnim površinama…

Preporučene intervencije za smanjenje potražnje za alkoholnim pićima su:

  • povećanje socijalnih i emocionalnih kompetencija kod djece i mladih
  • jačanje uloge obitelji i roditelja i njihova veća uključenost u život djeteta
  • edukacija i informiranje o štetnim učincima alkohola
  • označavanje alkoholnih pića zdravstvenim tvrdnjama i oznakama vezanim za štetnost konzumacije alkohola
  • kampanje za podizanje svijesti o štetnosti alkohola.

Preporučene intervencije zdravstvene službe u cilju ranog prepoznavanja i smanjenja rizičnog pijenja:

Među ovim intervencijama najvažnije mjesto zauzima rano otkrivanje i provođenje kratke intervencije za smanjenje rizičnog pijenja u primarnoj zdravstvenoj žaštiti.

Kao alat za rano otkrivanje rizika preporučuje se jednostavni AUDIT upitnik te provođenje kratke intervencije u formi kratkog motivacijskog intervjua za osobe koje se na AUDIT upitniku pokažu rizičnima. U većini europskih zemalja ovu intervenciju provode medicinske sestre u timovima liječnika obiteljske medicine.

Kako bi i hrvatskim stručnjacima, prije svega liječnicima u sustavu zaštite mentalnog zdravlja te liječnicima obiteljske medicine, ali i ostalim zdravstvenim djelatnicima, prvenstveno na primarnoj razini zdravstvene zaštite, ovi jednostavni, a učinkoviti alati bili dostupni, HZJZ je preveo Priručnik SZO-a za primjenu kratkih intervencija zbog uporabe alkohola, namijenjen primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Priručnik možete vidjeti ovdje. (PDF, 3.3 MB)

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr