x
x

Obilježja klubova liječenih alkoholičara u Hrvatskoj

  09.07.2019.

Klubovi liječenih alkoholičara (KLA) važni su dionici u cjelovitom tretmanu alkoholizma u Hrvatskoj. Cilj rada je prikazati organizacijska obilježja, obilježja stručnog rada te potrebe KLA koje iskazuju stručni djelatnici i članovi predsjedništva.

Obilježja klubova liječenih alkoholičara u Hrvatskoj

Istraživanje je provedeno anketnim upitnikom s članovima predsjedništva u 84 KLA, te sa 80 stručnih djelatnika.

U svrhu provedbe istraživanja izrađen je odvojeni instrumentarij za predstavnike KLA i stručne djelatnike, a podatci su prikupljeni metodom poštanske ankete i licem u lice.

Rezultati ukazuju da KLA u prosjeku djeluju 20 godina, imaju 23 člana, a 11 % članstva čine žene apstinentice te 28 % članovi obitelji. Nešto je manji broj
članova u zagrebačkim KLA.

KLA su podijeljeni s obzirom na upotrebu disulfirama.

Preko 80 % KLA uključeno je u izvanklupske aktivnosti, a njihovi predstavnici procjenjuju da im je potrebna organizacijska i financijska podrška, posebice u KLA izvan Zagreba.

Što se tiče stručnjaka, većina ih je dodatno educirana za rad u KLA (74 %), no i dalje procjenjuju potrebu za ulaganjem u stručni razvoj, posebice mlađi stručnjaci.

Stručni rad obilježavaju raznovrsne tehnike rada, širok raspon pomažućih pristupa i raznovrsnost tema koje se obrađuju na sastancima.

Stručnjaci visoko procjenjuju odnose prema članovima, iskazuju visoke procjene svoje kompetentnosti, procjenjuju da rad u KLA pridonosi njihovom osobnom razvoju te imaju niži doživljaj profesionalnog stresa.

Zaključno su navedene preporuke za unaprjeđenje rada KLA u Hrvatskoj.

Ana Opačić, Tereza Oreb, Katarina Radat 

Socijalna psihijatrija 2019 https://doi.org/10.24869/spsih.2019.145

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusZipantola PROTECTBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: