x
x

Psihijatrijska hospitalizacija: poštivanje etičkih načela i stigmatizacija

  25.04.2019.

Nova knjiga: Psihijatrijska hospitalizacija: poštivanje etičkih načela i stigmatizacija autorice Martine Barbiš, nastala je na osnovi najopsežnijeg istraživanja do sada provedenog u Hrvatskoj u kojem su ispitane osobe koje doživljavaju psihički poremećaj.

Psihijatrijska hospitalizacija: poštivanje etičkih načela i stigmatizacija

Knjiga se bavi odnosom psihijatrijskog, medicinskog i drugog osoblja prema osobama koje doživljavaju psihički poremećaj.

Osim pregleda ranijih istraživanja, etičkih teorija i uvida u neke važne konstrukte poput (samo)stigmatizacije, u njoj je opisano istraživanje s hrvatskim ispitanicima. Oni su podijelili svoja iskustva psihijatrijske hospitalizacije iz različitih psihijatrijskih ustanova i odjela u Hrvatskoj. Također su ispitani njihovi doživljaji (ne)poštivanja etičkih načela od strane psihijatrijskog osoblja.

Iz recenzije

Govoriti i pisati o zaštiti ljudskih prava u 21. stoljeću više je nego potrebno i opravdano. Poštivanje etičkih načela, te osvještavanje javnosti za nepotrebno i neopravdano postojanje stigmatizacija i predrasuda jedni su od ključnih segmenata na kojima trebamo raditi na putu stvaranja društva jednakih mogućnosti. Uz dostupne izvore literature kojima su obuhvaćene slične teme (kao što su Iz forenzične psihijatrije 1, 2, i 3 urednika Tije Žarković Palijan i Dražena Kovačevića, psihoedukacijskih knjiga Prihvatimo različitosti i odbacimo predrasude I i II., te Prihvatimo različitosti i odbacimo predrasude – živjeti s duševnom bolešću urednice Eme N. Gruber) autorica ove knjige, mlada, uporna i predrasuda oslobođena psihologinja nudi nam svima širinu pogleda, poimanja i doživljaja ljudi s kojima radimo i podsjeća nas da ne dozvolimo da nas prevlada površnost u radu, generaliziranje bilo koje vrste, stereotipno i šablonsko postupanje, već nas podsjeća da zadržimo profesionalni stav i empatiju prema ljudskim bićima s kojima radimo. Ovo iznimno vrijedno djelo kolegice Barbiš nada je i jamstvo da mlade generacije stručnjaka mogu i spremne su ponuditi više i bolje. Generacija 20. stoljeća uklonila je u većoj mjeri arhitektonske barijere i mehanička ograničenja; na stručnjacima generacije 21. stoljeća mnogo je veći i složeniji zadatak, a to je uklanjanje emotivnih barijera i učenje svih nas da budemo bolji ljudi.

Iz recenzije: dr. sc. Daša Poredoš Lavor, diplomirana socijalna radnica, stalna sudska vještakinja za probleme obitelji, djece, mladeži i odraslih

Martina Barbiš: PSIHIJATRIJSKA HOSPITALIZACIJA: POŠTIVANJE ETIČKIH NAČELA I STIGMATIZACIJA, Izvori 2019. ISBN 978-953-203-451-6