x
x

Europski okvir za kompetencije u psihijatriji

  17.02.2023.

Definicija područja rada psihijatara u europskom kontekstu i briga za njihovu kvalitetnu izobrazbu nosi sa sobom potrebu harmonizacije obrazovanja psihijatara u skladu s najnovijim dostignućima struke na području cijele Europske unije. Europska unija medicinskih specijalnosti (Union Europe'enne des Me'decins Specialistes – UEMS), tj. njezin Odjel za psihijatriju, dali su niz preporuka za učinkovitu provedbu programa osposobljavanja u psihijatriji.

Europski okvir za kompetencije u psihijatriji

Europski okvir za kompetencije u psihijatriji radi osiguranja kvalitetne edukacije za specijalista psihijatra i skrbi za osobe s poremećajem mentalnog zdravlja.

Tema rada je prikaz kompetencija za zanimanje psihijatar prema Europskom okviru za kompetencije u psihijatriji (European Framework for Competences in Psychiatry, EFCP) Europske unije medicinskih specijalnosti (European Union of Medical Specialists, UEMS) - Odjela za psihijatriju.

Rad opisuje sedam uloga liječnika-psihijatra s pridruženim kompetencijama, koje osiguravaju kvalitetu psihijatrijske skrbi, a mora ih steći svaki psihijatar da bi kvalitetno radio svoj posao: psihijatrijski stručnjak / klinički donositelj odluka, komunikator, suradnik, vođa, zagovornik zdravlja, učenik / znanstvenik i profesionalac.

Svrha rada je povećati svijest o važnosti stjecanja specifičnih kompetencija za psihijatra, a osobito o potrebi procjene postignutih kompetencija u svim ulogama psihijatra, usporediti popis kompetencija u aktualnom programu specijalizacije iz psihijatrije u Hrvatskoj s EFCP popisom, te utvrditi postoji li potreba za revizijom hrvatskog programa specijalizacija iz psihijatrije.

Metodologija: usporedba popisa kompetencija preporučenih u EFPC s popisom kompetencija iz hrvatskog programa specijalizacije iz psihijatrije.

Glavni rezultati: usporedba EFPC-a s hrvatskim popisom kompetencija pokazuje razliku u pristupu klasifikaciji kompetencija: u EFPC-u se kompetencije opisuju u obliku sedam specifičnih uloga psihijatra, a u hrvatskom programu kompetencije su vezane za područja psihijatrije. Utvrđena je i razlika u metodama mjerenja, odnosno evaluacije o postignutim kompetencijama između hrvatskog i europskog programa evaluacije kompetencija za psihijatra.

Zaključak: Usporedba EFCP-a s popisom kompetencija u hrvatskom programu specijalizacije iz psihijatrije upućuje na potrebu poboljšanja hrvatskog programa posebno u području procjene postignutih kompetencija za specijalista psihijatrije. Preporuke iz EFCP mogu biti korisne u analizi i reviziji svih europskih kurikuluma specijalizacije iz psihijatrije s ciljem harmonizacije izobrazbe za specijalista psihijatra u Europskoj uniji.

Slađana Štrkalj Ivezić , Darko Marčinko , Maja Bajs Janović , Vedran Bilić , Marisa Casanova Dias